Ανακούφιση για τους τελειόφοιτους μαθητές Λυκείων

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι οι αρχικές βαθμολογίες των υποψηφίων, χωρίς δηλαδή τις όποιες επεξεργασίες .

Οι βαθμολογίες έχουν ήδη σταλεί στα σχολεία, έτσι ώστε να ετοιμαστούν τα απολυτήρια των τελειόφοιτων μαθητών.

Η απόλυση από τη Μέση Εκπαίδευση αλλά και η πρόσβαση στη δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας, είναι ο διπλός σκοπός του θεσμού των παγκύπριων εξετάσεων.

Σύντομα αναμένεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων όπως ανακοινώσει την διαδικασία βάσει με την οποία οι υποψήφιοι που επιθυμούν μπορούν να διεκδικήσουν και θέσεις στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, υποβάλλοντας όμως εκ νέου αίτηση.

Στις 2 Ιουλίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για πρόσβαση στα Πανεπιστήμια της Κύπρου.

Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να δώσει όλες τις μονάδες σε ερώτηση του εξεταστικού δοκιμίου των Μαθηματικών.

Κατόπιν ανάλυσης, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε για πρώτη φορά στα χρονικά της ιστορίας του, να δώσει στο εξεταστικό δοκίμιο των μαθηματικών κατεύθυνσης, στο πλαίσιο των παγκύπριων εξετάσεων, όλες τις μονάδες στην ερώτηση πέντε του μέρους Βήτα, που παρουσίαζε ακατάλληλους δείκτες διάκρισης και δυσκολίας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, Γιώργου Δημοσθένους, αυτό αποφασίστηκε να γίνει για σκοπούς υπολογισμού του βαθμού του απολυτηρίου.

Βάσει  με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, ο μέσος όρος επίλυσης της συγκεκριμένης άσκησης ήταν 0,55.

Ο κ. Δημοσθένους είπε επίσης ότι πρόκειται να αρχίσει μελέτη για ριζική αναδιάρθωση όλης της διαδικασίας των εξετάσεων.