Ανησυχητική η κατάσταση στην ανεργία

 

Η κ. Χαραλάμπους είπε ότι η ανεργία δυστυχώς παρουσιάζει μια κατάσταση ανησυχητική, που είναι το αποτέλεσμα των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της ύφεσης στην οποία έχει εισέλθει η κυπριακή οικονομία.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η κ. Χαραλάμπους, σε σχόλιο της για δηλώσεις της ΔΕΟΚ για την ανεργία, είπε ότι όλα τα προγράμματα και τα Σχέδια που το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφαρμόζει για στήριξη της απασχόλησης και άμβλυνση της ανεργίας, γίνονται κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους κατά τις συνεδρίες της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης.

«Για την εφαρμογή των Σχεδίων αυτών, σημαντική είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του οποίου η Κυβέρνηση αξιοποιεί τα κονδύλια και υλοποιεί έργα και σχεδία στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». Για την υλοποίηση των Σχεδίων αυτών, έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 50.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 40.000.000 ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους. Τα ποσά που έχουν αξιοποιηθεί είναι πολύ πέραν από τους αρχικούς στόχους που τέθηκαν», πρόσθεσε.

Η κ. Χαραλάμπους είπε, τέλος, ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα συνεχίσει πάντα σε συνεργασία μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, να παραμένει επικεντρωμένο στις δράσεις και στις πολιτικές που στόχο έχουν την στήριξη της απασχόλησης, την  ενθάρρυνση πρόσληψης ανέργων και την καταπολέμηση της αδήλωτης και της παράνομης εργασίας.