“Απείθαρχη” η Κύπρος…

Από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε μέχρι σήμερα η Κύπρος, πήρε συνολικά 360 προειδοποιήσεις ,117 αιτιολογημένες γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 8 προσφυγές ενώπιον του δικαστηρίου της Ε.Ε καταχωρήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φ», πρόκειται για τους επίσημους αριθμούς των παραβιάσεων Ευρωπαϊκών Οδηγιών που δείχνουν ότι, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι και το πιο πειθαρχημένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τις 8 προσφυγές που καταχωρήθηκαν από την Ευρωπαϊκή επιτροπή εναντίον της Κυπριακής  Δημοκρατίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι 5 προσφυγές, διαγράφηκαν από την Επιτροπή κατόπιν συμμόρφωσης ή απορρίφθηκαν από το δικαστήριο, αφού θεωρήθηκαν αβάσιμες.

Οι 2 τις προσφυγές, οδήγησαν σε καταδίκη της Κυπριακής Δημοκρατίας και αφορούν την προστασία του κυπριακού νερόφιδου στη λίμνη Παραλιμνίου και, η δεύτερη, έχει να κάνει, με τα δικαιώματα διέλευσης σε σχέση με τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών .

Η μία προσφυγή που ακόμα εκκρεμή, αφορά, τους περιορισμούς στην απόκτηση δευτερεύουσας κατοικίας από πολίτες τις Ε.Ε.

Σε σύγκριση με τους αριθμούς των άλλων μελών, η Κύπρος, βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες θέσεις μεταξύ των 27 κρατών μελών για την ικανότητα και την ταχύτητα συμμόρφωσης, μέσα στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παράβαση.