Αποφάσισαν για τον μηχανισμό επίσπευσης επενδύσεων

 

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου σε δήλωσή του μετά τη συνεδρία, της οποίας προήδρευσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, ο κ. Στεφάνου είπε ότι ο Μηχανισμός αυτός δεν θα υποκαθιστά αλλά θα συντονίζει τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές για ταχεία χορήγηση των αδειών και η άμεση υλοποίηση και έναρξη λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών, ώστε να επωφελείται, το συντομότερο δυνατό, η οικονομία.

“Είναι γνωστό ότι οι επενδύσεις στην Κύπρο είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την κυπριακή οικονομία. Είναι επίσης γνωστό ότι πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, οι επιχειρηματίες μας εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι όπως ξεπερνιούνται διάφορες γραφειοκρατικές και άλλες διαδικασίες για να γίνεται ταχεία διεκπεραίωση θεμάτων που αφορά τις επενδύσεις”, ανέφερε ο Εκπρόσωπος.

Ένα τέτοιο ζήτημα, συνέχισε, είχε συζητηθεί σε συνάντηση προ μερικών μηνών που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον CIPA. Και τότε είχε λεχθεί όπως η κυβέρνηση επεξεργαστεί ένα μηχανισμό ο οποίος να φροντίζει έτσι ώστε επενδύσεις σημαντικές να μπορούν να διεκπεραιώνονται με ταχείες διαδικασίες έτσι ώστε να υπάρχει και το ανάλογο όφελος για την Κυπριακή οικονομία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, το Υπουργικό Συμβούλιο, αποφάσισε σήμερα την σύσταση Μηχανισμού Ταχείας Αδειοδότησης Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων για ταχεία αδειοδότηση και υλοποίηση επενδύσεων στρατηγικής σημασίας για την οικονομία.

Ο Εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι όταν λέμε επενδύσεις στρατηγικής σημασίας εννοούμε επενδύσεις οι οποίες έχουν αισθητό, θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη ή δημιουργούν πολλές νέες θέσεις εργασίας ή προάγουν την καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος και εντάσσονται στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας όπως αυτοί καθορίζονται στα εκάστοτε στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης της οικονομίας.

Ο Μηχανισμός αυτός, είπε, δεν θα υποκαθιστά αλλά θα συντονίζει τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές για ταχεία χορήγηση των αδειών και η άμεση υλοποίηση και έναρξη λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών, ώστε να επωφελείται, το συντομότερο δυνατό, η οικονομία.

Στα πλαίσια του Μηχανισμού, είπε, προβλέπεται η σύσταση Υπουργικής Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

Στην επιτροπή αυτή, ανέφερε, θα συμμετέχει ως σύμβουλος και εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA). Θα συμμετέχουν επίσης ad hoc και άλλοι Υπουργοί εφόσον μια επένδυση εμπίπτει μέσα στις δικές τους άμεσες, δραστηριότητες.

Αναφερόμενος στους όρους εντολής της Υπουργικής Επιτροπής, ο κ. Στεφάνου είπε ότι θα αποφασίζει κατά πόσο μια επένδυση είναι στρατηγική, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια, και με βάση έκθεση αξιολόγησης των δεδομένων της αίτησης.

Η έκθεση αυτή θα ετοιμάζεται από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με το CIPA.

Δεύτερος όρος εντολής, ανέφερε, είναι ο καθορισμός χρονοδιαγράμματος και ο συντονισμός των αρμόδιων κρατικών και άλλων δημόσιων αρχών για επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης, έγκρισης που αφορούν στρατηγικές επενδύσεις, κατά απόλυτη προτεραιότητα και μέσα σε τακτό χρονοδιάγραμμα.

Τρίτος, συνέχισε, η παρακολούθηση της πορείας αδειοδότησης και υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων και τέταρτος η υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις στρατηγικές επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν και για την πορεία αδειοδότησης και υλοποίησής τους.

Στην απόφαση, είπε ο κ. Στεφάνου, υπάρχει επίσης και η διαδικασία που θα ακολουθείται έτσι ώστε να είναι πολύ συγκεκριμένη, να ελέγχεται στην πράξη ο μηχανισμός να μπορεί να προωθεί με αποφασιστικότητα, να συντονίζει με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι δυσκολίες και τα όποια γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια και διαδικασίες να ξεπερνιούνται στην πράξη και οι επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα να μπορούν το συντομότερο να υλοποιούνται και να επωφελείται η Κυπριακή οικονομία.

Ο Εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο θέμα της επένδυσης κινέζικων συμφερόντων στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας. «Τέτοιου είδους επενδύσεις ενδιαφέρουν και εμπλέκουν οριζόντια πολλά Υπουργεία και πολλές υπηρεσίες του κράτους. Το πρώτο που χρειάζεται να υπάρχει», ανέφερε, είναι ο συντονισμός έτσι ώστε να κινούνται παράλληλα οι διάφορες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την επένδυση, να μην καθυστερεί, δηλαδή, μια υπηρεσία σε βάρος της άλλης, να υπάρχει έλεγχος, και μέσα σε αυτήν την οριζόντια κίνηση, να υπάρχει και ο απαραίτητος έλεγχος.

“Κάποιοι να έχουν την εποπτεία ευρύτερα, για να μπορούν να ξέρουν αν η παράλληλη διαδικασία θα κινείται επαρκώς. Αν υπάρχουν καθυστερήσεις σε συγκεκριμένους τομείς να υπάρχει απαραίτητη παρέμβαση και ενέργεια για να κινηθούν τα πράγματα, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις που συνήθως σημειώνονται σε τέτοιες οριζόντιες επενδύσεις όπως είναι συνήθως αυτές στρατηγικού χαρακτήρα”, ανέφερε.

Σημείωσε ότι οι επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα αφορούν και αυτές που προέρχονται από έξω και αυτές που γίνονται και από μέσα, δηλαδή δραστηριοποίηση Κυπρίων επιχειρηματιών σε διάφορους τομείς με επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα.

Το πακέτο μέτρων δόθηκε στα κόμματα

Το νέο πακέτο μέτρων έχει σταλεί σήμερα στα κόμματα, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου, προσθέτοντας ότι τα κόμματα δεσμεύτηκαν να δώσουν τις δικές τους προσεγγίσεις και τοποθετήσεις επί του πακέτου.

Σε δηλώσεις του μετά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, ο κ. Στεφάνου είπε ότι «σήμερα το πρωί έχει αποσταλεί το πακέτο μέτρων στα κόμματα, όπως είχε συμφωνηθεί χθες στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς ή εκπροσώπους των κομμάτων, στην οποία συνάντηση έγινε ενημέρωση και συζήτηση επί των μέτρων. Τα κόμματα έχουν δεσμευτεί σύντομα να δώσουν τις δικές τους προσεγγίσεις και να έχουν τις δικές τους συγκεκριμένες τοποθετήσεις επί αυτού του πακέτου».

Ανέφερε ότι «κάποια κόμματα έκαναν μια πρώτη προσέγγιση αλλά είναι θέμα των κομμάτων να αναφερθούν στις δικές τους θέσεις και τις δικές τους προσεγγίσεις. Αυτό το οποίο εμείς ως κυβέρνηση θα θέλαμε να πούμε είναι όπως αυτή η διαδικασία προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς για να μπορέσουμε να προωθήσουμε εκείνα τα οποία υπάρχουν μέσα στο πακέτο μέτρων».

Ο κ. Στεφάνου, απαντώντας σε ερώτηση, δεν απέκλεισε και δεύτερη συνάντηση των κομμάτων με τον Πρόεδρο για το θέμα.

Δεν έχει συζητηθεί θέμα εξαγοράς τραπεζών
 
Τα θέματα τραπεζών τα χειρίζεται η Κεντρική Τράπεζα με την ανάλογη συνεννόηση με την Κυβέρνηση, δήλωσε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου.
 
Κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, η οποία  ζητά προσωρινής μορφής κεφαλαιακή στήριξη 500 εκατ. ευρώ, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν την έχει δει αλλά τα θέματα τραπεζών τα χειρίζεται η Κεντρική Τράπεζα με την ανάλογη συνεννόηση με την κυβέρνηση.
 
Ερωτηθείς αν με την ένταξη στο μηχανισμό στήριξης θα κρατικοποιηθούν οι τράπεζες, ο κ. Στεφάνου είπε ότι τέτοια θέματα «δεν μπορούν να απαντηθούν με ‘ναι’ ή ‘όχι’. Αυτά είναι ζητήματα που χρειάζονται σοβαρή προσέγγιση και μελέτη».
 
Ανέφερε ότι «πάντοτε όταν έχουμε να κάνουμε με το τραπεζικό πιστωτικό σύστημα και με την Κεντρική Τράπεζα – που έχει την εποπτεία – αυτά τα ζητήματα, όπως και πολλά άλλα πρέπει να απαντώνται στην κατάλληλη στιγμή. Να μην προτρέχουμε των γεγονότων».
 
Ο κ. Στεφάνου διευκρίνισε ότι «αντιλαμβάνομαι όταν μιλάτε για κρατικοποίηση εννοείτε όπως έχει γίνει σε κάποιες χώρες με εξαγορά των τραπεζών. Εμείς δεν έχουμε συζητήσει τέτοια πράγματα. Απλώς λέγω ότι αυτά τα ζητήματα, το κράτος πάντοτε τα εξετάζει με την Κεντρική Τράπεζα και αντιμετωπίζονται οι ανάγκες, οι προκλήσεις ή και τα προβλήματα που παρουσιάζονται με ένα πολύ συντονισμένο και σφαιρικό τρόπο. Για αυτό έχω πει να μην προτρέχουμε των γεγονότων».