Στην Κύπρο η Εκτελεστική Επιτροπή της BEUC

Η συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 13 μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2012.

Σε σημερινή ανακοίνωση ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι με την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας η BEUC θα έχει συναντήσεις με τον αρμόδιο Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νεοκλή Συλικιώτη όπως και με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, στους οποίους θα επιδώσει Μνημόνιο με τις προτεραιότητες των Ευρωπαίων καταναλωτών για το εξάμηνο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2012.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με τον ΚΣΚ, είναι και η Πρόταση Οδηγίας για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών (ADR- Alternative Dispute Resolution), η οποία συνοδεύεται από Πρόταση Κανονισμού για την Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών (ODR- Online Dispute Resolution), Ασφάλεια Προϊόντων, Πρόταση Κανονισμού για ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πωλήσεων, Ενεργειακή Απόδοση, Πρόταση Οδηγίας σχετικά με την Ενυπόθηκη Πίστη και γενικότερα το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην Κύπρο αλλά και στην ΕΕ.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι από το 2002 είναι πλήρες μέλος της BEUC, η οποία ιδρύθηκε το 1962.

Προσθέτει ότι η BEUC, που γιορτάζει φέτος 50 χρόνια, έχει ως μέλη της 42 εθνικές οργανώσεις καταναλωτών από 31 χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, του ΕΟΧ και υπό ένταξη χώρες.