Δευτέρα 2 Ιουλίου αρχίζουν οι εκπτώσεις…

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι η 2η Ιουλίου 2012 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της καλοκαιρινής  περιόδου των εκπτώσεων και ως ημερομηνία λήξης η 23η Αυγούστου 2012, αναφέρει σημερινή επίσημη ανακοίνωση.

Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας, οι ρυθμίσεις για τις περιόδους των εκπτώσεων αφορούν μόνο τα είδη ένδυσης, υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού και τα έπιπλα.

Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων μπορούν ελεύθερα να προσφέρονται σε τιμές εκπτώσεων σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο.