Δέσμευση για αλλαγής του συστήματος της ΑΤΑ

 

Σε παρέμβαση στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO) που συνήλθε σήμερα στο Λουξεμβούργο, όπου και παρουσίασε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, η κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι  η Κύπρος έχει υιοθετήσει σειρά μεταρρυθμιστικών  μέτρων τα οποία συνίστανται τόσο σε διαρθρωτικές αλλαγές του γενικού συνταξιοδοτικού συστήματος όσο και αλλαγές στα επαγγελματικά σχέδια συνταξιοδότησης του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία μπορούν να συμβάλουν στον στόχο της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, πέρα από τη διασύνδεση του ορίου συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής.   Σε ό,τι αφορά τη σύσταση για την αυτόματη αναπροσαρμογή μισθών, η Υπουργός ανέφερε ότι αυτή δεν αποτελεί τον βασικό παράγοντα που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα και πως το σύστημα εργασιακών σχέσεων της Κύπρου, και ειδικότερα η διαδικασία συνομολόγησης συλλογικών συμβάσεων, δίνει τη δυνατότητα κατά τον καθορισμό των μισθών να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε οικονομικές συνθήκες.

Η Κύπρος κατέθεσε δήλωση στο Συμβούλιο με σχετικές τροποποιήσεις για τις συστάσεις που αφορούν στα θέματα της επάρκειας των συντάξεων και της ανταγωνιστικότητας και διαμόρφωσης μισθών.

Η κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη και ότι το Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής καλείται να διασφαλίσει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση θα γίνεται παράλληλα με την ανάπτυξη και με προσήλωση στο κοινωνικό πρόσωπο της ΕΕ και στους κοινωνικούς προσανατολισμούς της Στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην απασχόληση, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Εξάλλου, σε δεύτερη παρέμβασή της σε γεύμα εργασίας ως προς τους τρόπους ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, η κ. Χαραλάμπους στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της αλληλοεξάρτησης μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης.   Ο ρόλος των Υπουργών του EPSCO, υπογράμμισε , θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση της πολιτικής βούλησης για περισσότερη κοινωνική Ευρώπη, στην προώθηση της αλληλοσυμπλήρωσης μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης και στην ενδυνάμωση της εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων.  

Πριν από την έναρξη των εργασιών του EPSCO η κ. Χαραλάμπους συμμετείχε σε σύσκεψη των Υπουργών Απασχόλησης που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική Ομάδα (PES), καθώς και σε δείπνο εργασίας της Υπουργικής Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, είχε συναντήσεις με τους ομολόγους της Γερμανίας, Γαλλίας, Ρουμανίας, Πορτογαλίας και Ουγγαρίας.