Εγκρίθηκε το 6μηνο πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας

Τις στρατηγικές προτεραιότητες, καθώς και τα κυριότερα θέματα που θα απασχολήσουν την Κυπριακή Προεδρία ανά τομέα, ενέκρινε στην προχθεσινή του συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση από το γραφείο της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας, οι βασικές προτεραιότητες καθορίστηκαν στην βάση των θεμάτων που θα κληρονομηθούν από προηγούμενες προεδρίες, καθώς και των θεμάτων που έχει περιλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Πρόγραμμα Εργασίας της για το 2012. Για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων λήφθηκαν επίσης υπόψη οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, και ιδιαίτερα η τρέχουσα οικονομική κρίση και οι συνέπειές της.

Η Κυπριακή Προεδρία, μέσα από τα θέματα που θα την απασχολήσουν, θα εργαστεί προς μια Καλύτερη Ευρώπη, στη βάση της αρχής της αλληλεγγύης, προωθώντας την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη, μέσω πιο αποτελεσματικών πολιτικών.

Οι τέσσερεις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας θα είναι:
1. Ευρώπη, πιο αποτελεσματική και βιώσιμη,
2. Ευρώπη, με μια πιο αποδοτική οικονομία, βασισμένη στην ανάπτυξη
3. Ευρώπη, που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της, με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή
4. Η Ευρώπη στον κόσμο και πιο κοντά τους γείτονές της

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει έμφαση στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014 – 2020, δηλαδή τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τα επόμενα επτά χρόνια, και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το πλαίσιο.

Έμφαση θα δοθεί επίσης και στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων στις κοινές πολιτικές και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της νέας επταετούς περιόδου. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί, ακόμη, στην ενεργειακή πολιτική, στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και στην επανενεργοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.

Επιδιώκοντας μια Ευρώπη, με μια πιο αποδοτική οικονομία, βασισμένη στην ανάπτυξη, η Κυπριακή Προεδρία θα επικεντρωθεί στο νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και στο θέμα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η Προεδρία θα προωθήσει την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς, στοχεύοντας στην αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί επίσης, για μια Ευρώπη, που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της, με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή, δίνοντας έμφαση στην απασχόληση των νέων, στα θέματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ Γενεών, καθώς, επίσης και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών.

Η Προεδρία επιδιώκει να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, δίνοντας έμφαση στα θέματα για την ευημερία των παιδιών, την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, την προώθηση του αλφαβητισμού και άλλα θέματα πολιτισμού και παιδείας.

Τέλος, η Κυπριακή Προεδρία φιλοδοξώντας για μια Ευρώπη στον κόσμο και πιο κοντά στους γείτονές της, θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη Νότια Διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, στις διαδικασίες διεύρυνσης, στην αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών στόχων και στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Το Εξάμηνο Πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας (cy2012.eu), με την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας.