Εγκρίθηκε ομόφωνα ο διορισμός Συμβούλου Λαϊκής Τράπεζας

 

Σε δήλωση μετά τη συνεδρία ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νικόλας  Παπαδόπουλος είπε πως η Επιτροπή Οικονομικών εξέτασε την εισήγηση του Υπουργείο Οικονομικών για το σύμβουλο αναδιάρθρωσης της Λαϊκής Τράπεζας όπως προβλέπει το διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών.

Συνεχίζοντας πρόσθεσε ότι όπως ενημερώθηκε η Επιτροπή από τη Διοίκηση της Λαϊκής έχει συσταθεί ειδική επιτροπή ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας, η οποία εξέτασε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από αριθμό εμπειρογνωμόνων και κατάληξε σε κατάλογος προεπιλογής με τέσσερις εταιρείες, οι οποίες πληρούσαν τα τεχνικά κριτήρια, εκ των οποίων μια αποκλείστηκε επειδή κρίθηκε ότι είχε σύγκρουση συμφερόντων με την τράπεζα και από τις υπόλοιπες τρείς επελέγη η προσφορά με το χαμηλότερο κόστος.

Αναφέροντας ότι πρόκειται για την KPMG – UK που θα αναλάβει την ετοιμασία του σχεδίου αναδιάρθρωσης σε δύο φάσεις, είπε ότι στην πρώτη φάση για τους επόμενους δύο μήνες η εταιρεία θα ετοιμάσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης και στη δεύτερη φάση κατά τους επόμενους έξι μήνες θα συμμετέχει στις προσπάθειες έγκρισης του σχεδίου από την ΕΕ, είπε ότι το κόστος της πρώτης φάσης ανέρχεται στις 550.000 ευρώ.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό του Συμβούλου και κρίνει ότι πρέπει να προχωρήσει τάχιστα ο διορισμός του αναμένοντας ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία κεφαλαιοποίησης.

Από την ενημέρωση της Επιτροπής, φαίνεται ότι η τράπεζα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κεφαλαιοποίηση, είπε απαντώντας σε ερώτηση.

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης είναι η ίδια που είχε διαχειριστεί τη συγχώνευση Λαϊκής με Μαρφίν, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών ανέφερε ότι δόθηκε διαβεβαίωση ότι έγιναν όλοι οι έλεγχοι ώστε να διασφαλισθεί πως δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τους μικρομεσαίους επενδυτές και τη μετατροπή των αξιογράφων ή χρεογράφων της τράπεζας που κατέχουν σε μετοχές ενισχυμένου κεφαλαίου, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι δίνεται μια επιλογή στους κατόχους των συγκεκριμένων ομολόγων, είτε να μετατρέψουν σε ομόλογα ενισχυμένου κεφαλαίου, τα οποία θα βοηθήσουν την τράπεζα να καλύψει το στόχος της κεφαλαιοποίησης πριν τις 30 Ιουνίου, είτε να μην τα μετατρέψουν, ενημερώνοντας ότι η τράπεζα δεν θα προχωρήσει στις άμεσες πληρωμές τόκων και ωφελημάτων σε αυτά τα ομόλογα για να δώσει κίνητρο στους κατόχους να τα μετατρέψουν.

Αναφέροντας πως αυτή η εξέλιξη ίσως να έχει δυσάρεστες παρενέργειες σε κάποιους μικρομεσαίους επενδυτές και στο προσωπικό της τράπεζας που είχε αγοράσει τέτοια ομόλογα, είπε ότι ανησυχία της Επιτροπής Οικονομικών είναι η ελλιπής ενημέρωση αυτών των επενδυτών κατά την αγορά αυτών των ομολόγων που μπορεί να καταλήξει σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι η τράπεζα θα ξεπεράσει τα προβλήματα ώστε να μην μείνουν εκτεθειμένοι αυτοί οι μέτοχοι.

Ο Βουλευτής του ΚΣ ΕΔΕΚ Νίκος Νικολαϊδης ανέφερε ότι το θέμα υπεδείχθη στο ΔΣ της τράπεζας και ζητήθηκε όπως το ΔΣ προχωρήσει σε διευθέτηση επιδεικνύοντας ευαισθησία στους μικροεπενδυτές κατά τρόπο που αυτοί θα εξασφαλίσουν ένα σταθερό εισόδημα για άμεσες ανάγκες τους και να ξεκαθαρίσει τους όρους κάτω από τους οποίους να προσβλέπει σε εξασφάλιση αυτού του εισοδήματος.