Ενισχύουν τις σχέσεις τους ΕΕ – Τουρκία

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε κοινή δήλωση των Επιτρόπων Διεύρυνσης Στέφαν Φούλε και Ενέργειας Γκούντερ Οττινγκερ και των Τούρκων Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Εγκεμέν Μπαγίς και Ενέργειας Τανέρ Γιλντίζ, η ενίσχυση των ενεργειακών σχέσεων των δύο πλευρών εντάσσεται στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας για την Τουρκία.

Οι Επίτροποι και οι Τούρκοι Υπουργοί συναντήθηκαν στη Στουτγκάρδη και όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση που εξέδωσαν μετά, «η Τουρκία και η ΕΕ είναι σημαντικοί εταίροι στον τομέα της ενέργειας, μοιράζονται κοινούς στρατηγικούς στόχους και προκλήσεις και υπάρχει ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας σε θέματα που είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών».

Σημειώνεται ότι μετά τη συνάντησή τους στην Κωνσταντινούπολη στις 9 Φεβρουαρίου 2012, όπου οι Υπουργοί και Επίτροποι συμφώνησαν να εξετάσουν συγκεκριμένες δυνατότητες για την εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας, συμφώνησαν να επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε πέντε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Τα θέματα αυτά αφορούν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές για ενεργειακά σενάρια και το ενεργειακό μείγμα, την ολοκλήρωση της αγοράς και την ανάπτυξη των υποδομών κοινού ενδιαφέροντος (φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, πετρέλαιο) την παγκόσμια και περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, καθώς και την πυρηνική ασφάλεια.

Οι Τούρκοι Υπουργοί και οι Επίτροποι συμφώνησαν να ιδρύσουν μια ομάδα καθοδήγησης για τον συντονισμό του κοινού έργου των ομάδων εμπειρογνωμόνων, η οποία θα υποβάλλει τακτικά έκθεση στους Υπουργούς και τους Επιτρόπους.

Αποφάσισαν, επίσης, ορισμένες ειδικές δραστηριότητες που θα πρέπει να αρχίσουν αμέσως, με έμφαση στο φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πυρηνική ενέργεια.  

«Η συνεργασία αυτή θα συμβάλει σε μια θετική ατζέντα για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας γενικότερα, και θα διευκολύνει την ενδεχόμενη ενσωμάτωση των ενεργειακών αγορών της Τουρκίας και της ΕΕ», αναφέρεται.

Καταλκήγοντας, η κοινή δήλωση σημειώνει ότι αυτή η ενσωμάτωση όχι μόνο θα αυξήσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη και την Τουρκία, αλλά θα δημιουργήσει και σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.