Επιστροφή απαλλοτριωθέντων από το κράτος

 

Σύμφωνα με τον «Φ», θα γίνει επιστροφή τεμαχίων γης που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, μετά από απόφαση της Υπουργού εξωτερικών Ελένης Μαύρου, επιπλέον επιστρέφονται 600.000 τετραγωνικά μέτρα που απαλλοτριώθηκαν για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Το κράτος θα εξοικονομήσει 65 εκατ. ευρώ από το δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, ποσό το οποίο υπολειπόταν να δοθεί στους ιδιοκτήτες, συν 9% τόκους το χρόνο.

Όσον αφορά το Τεχνολογικό Πάρκο, θα επιστραφούν 600.000 τ.μ από τα 900.000 τ.μ. που έχουν απαλλοτριωθεί. Από την επιστροφή αυτή, το κράτος αναμένεται να εξοικονομήσει περίπου 20 εκατ. ευρώ πλέον 9% τόκους που θα έδινε στους ιδιοκτήτες κάθε χρόνο μέχρι την εξόφληση.

Περισσότερο από 65 εκατ. θα εξοικονομήσει το κράτος από την επιστροφή των απαλλοτριωθέντων, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή διάφορων έργων και αναμένεται να εξοικονομήσει άλλα περίπου 55-60 εκατ. ευρώ. Συνολικά το ποσό αναμένεται να ανέλθει στα 120-140 εκατ. ευρώ, συμφώνα με τον διευθυντή Κτηματολογίου, Ανδρέας Χριστοδούλου.