ΠΑΣΥΠΙ: Θα επαναληφθεί το σενάριο Eurocypria

5pasipi

 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να επωμιστούν και πάλι οι φορολογούμενοι  ένα ακόμα δυσβάστακτο κόστος, αναφέρεται στην ανακοίνωσή, ενόψει των αποφάσεων που θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο για να προτείνει στη Βουλή την έγκριση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 
Σε σχετική ανακοίνωση, η ΠΑΣΥΠΙ ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι εναντίον της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και ενός βιώσιμου σχεδίου αναδιάρθρωσης με τη συνεισφορά των μελών της. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, προστίθεται, πρέπει να συνοδεύεται από ασφαλιστικές δικλείδες που να διασφαλίζουν τη διαχρονική βιωσιμότητα της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη συντεχνία των πιλότων, «το Σχέδιο, ως έχει, δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της εταιρείας, κάτι που τεκμηριώνουν με μελέτη τους ξένοι ανεξάρτητοι έγκριτοι εμπειρογνώμονες. Η αναποτελεσματικότητα του Σχεδίου φαίνεται από το γεγονός ότι προβλέπει ζημιές 43 εκ. ευρώ για το 2012, χωρίς να συνυπολογίζονται απρόβλεπτες αρνητικές εξελίξεις».
 

Το Σχέδιο, αναφέρει, δεν έχει καθόλου αναπτυξιακό προσανατολισμό και επικεντρώνεται μόνο στη συρρίκνωση των εργασιών, καθιστώντας την εταιρεία πιο ευάλωτη στον ανταγωνισμό. Οι ιδιώτες μέτοχοι, σημειώνεται, δηλώνουν απρόθυμοι να συνεισφέρουν στην προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου, καθιστώντας το όλο εγχείρημα αναξιόπιστο.