Η αντιμετώπιση της κρίσης αντανακλάται στην Προεδρία

 

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σωτηρούλα Χαραλάμπους δήλωσε την Παρασκευή ότι «οι προσπάθειες της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και προώθησης της κοινωνικής συνοχής, αντανακλούνται και στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αρχίζει την 1η Ιουλίου».

Σε χαιρετισμό της στην Τελετή Αποφοίτησης των τελειόφοιτων της ακαδημαϊκής χρονιάς 2011- 2012 του Intercollege Λάρνακας, η Υπουργός Εργασίας είπε ότι στην Κυπριακή Προεδρία, «ως κύρια προτεραιότητα έχει καθοριστεί η ‘Καλύτερη Ευρώπη’, με έμφαση τόσο στην αποτελεσματικότητα και στην ανάπτυξη, όσο και στην αλληλεγγύη και στην κοινωνική συνοχή».

Η κ. Χαραλάμπους είπε ότι «στα πλαίσια αυτά, οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί στον τομέα της απασχόλησης, αφορούν στην επένδυση σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, με έμφαση στην εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης της ανεργίας ανάμεσα στους νέους και στην ενίσχυση της εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων».

Πρόσθεσε ότι στόχος είναι και η εμπλοκή «των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην υλοποίηση της Στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους στόχους για την απασχόληση και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού».

Σε αυτές τις ομολογουμένως δύσκολες συνθήκες που ανέδειξε η παγκόσμια οικονομική κρίση, σημείωσε, η προώθηση της ένταξης των νέων στην απασχόληση αποτελεί βασικό στόχο, τόσο της εθνικής, όσο και της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης.

Πρόσθεσε ότι «η Κυβέρνηση και δη το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως το αρμόδιο σε θέματα που αφορούν άμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό, αναγνωρίζοντας ότι η τρέχουσα οικονομική ύφεση έχει πλήξει δυσανάλογα πολύ περισσότερο τους νέους από τις άλλες κατηγορίες του πληθυσμού, αναπτύσσει πολιτικές με στόχο τη στήριξη και την καθοδήγησή σας στον κόσμο της εργασίας».

Όπως είπε η Υπουργός Εργασίας, «ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση, δόθηκε στη λήψη εξειδικευμένων μέτρων για στήριξη της απασχόλησης της νέας γενιάς».

Η κ. Χαραλάμπους είπε ότι «ποσοστό 48% των επωφελούμενων από το έκτακτο Σχέδιο Πρόσληψης Ανέργων ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίου και ποσοστό 49% των επωφελούμενων από Σχέδιο για τις Ευπαθείς Ομάδες του Πληθυσμού προέρχεται από νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (νέοι 15-24 ετών)».

Πρόσθεσε ότι «πρόσφατα, εγκαινιάσαμε ένα ακόμη νέο σχέδιο πρόσληψης ανέργων, με συνολικό προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δίδει ιδιαίτερη έμφαση, επίσης, στους νέους μας, αλλά και στους μακροχρόνια άνεργους».

Η κ. Χαραλάμπους είπε ότι «πρόσθετα προς τα σχέδια που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πολυσχιδή ειδικά σχέδια που απευθύνονται στους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ευρύτερα, στους νέους ανθρώπους, εφαρμόζονται και από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και από το Κέντρο Παραγωγικότητας».

Εξήγησε ότι «τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν ποικίλες, αλληλοσυμπληρούμενες και στοχευμένες δράσεις που σκοπό έχουν την πρόληψη και την καταστολή της ανεργίας, τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και την απασχόληση και κατάρτιση», προσθέτοντας ότι «στο Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης – Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ, από την μέρα που εφαρμόστηκε μέχρι και το 2010, περίπου 22 χιλιάδες άτομα συμμετείχαν στις ποικίλες δράσεις που περιλαμβάνει, με υπολογιζόμενη δαπάνη 31 εκατομμύρια ευρώ».

Την ίδια στιγμή, συνέχισε, «το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο συνεχή εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, ώστε να προσφέρουν στους νέους εξειδικευμένη πληροφόρηση και επαγγελματική καθοδήγηση και να δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία».

Απευθυνόμενη στους τελειόφοιτους, η Υπουργός Εργασίας τους είπε πως «το πτυχίο που σε λίγο θα πάρετε στα χέρια σας δεν εξασφαλίζει από μόνο του την επιτυχία, σας δίνει την ώθηση, όμως, να συνεχίσετε το ταξίδι για την κατάκτηση της γνώσης και της αυτογνωσίας που δεν τελειώνει ποτέ».

Η κ. Χαραλάμπους είπε στους νέους πτυχιούχους, ότι «στην πορεία αυτή, ωστόσο, ποτέ μη ξεχνάτε ότι με τη χώρα μας μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και τη φιλοδοξία να καταστούμε χώρα παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η κατανόηση διαφορετικών αντιλήψεων, ώστε κάποιος να μπορεί να λειτουργεί μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον και η δυνατότητα προσαρμογής, αποτελούν απαραίτητα στοιχεία συνεχούς προσωπικής και συλλογικής ανάπτυξης».