Οι ενεργειακές υποδομές στο επίκεντρο της Προεδρίας

silikiotisepafes

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Νεοκλής Συλικιώτης, παρουσίασε κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο τις πολιτικές προτεραιότητες και τους βασικούς άξονες του προγράμματος εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της ενέργειας, είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία, σε συνάρτηση με τους προσανατολισμούς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στη βάση του δεκαοκτάμηνου προγράμματος του Τρίο Προεδρίας, θα προωθήσει μια σειρά μέτρων.

Αυτά τα μέτρα, πρόσθεσε, θα συμβάλουν στην περαιτέρω υλοποίηση των τριών πυλώνων της ενεργειακής πολιτικής.

Σημείωσε ότι βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας είναι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος του 2012 αναφορικά με την πρόταση Κανονισμού για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.
Η επιτάχυνση της ανάπτυξης των διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών, τόνισε ο Υπουργός, είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής της Ενωσης για την ενέργεια και το κλίμα.

Πρόσθεσε ότι ο στόχοι για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τη διασύνδεση όλων των κρατών μελών, η εγγύηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και η ενεργειακή στρατηγική για το 2020, απαιτούν να δράσουμε άμεσα προς την έγκαιρη υλοποίηση των έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, είπε, θα συμβάλουμε στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας ολόκληρης της Ενωσης.

Ο κ. Συλικιώτης επισήμανε ότι στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι και διαμόρφωση της νέας πολιτικής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας πέραν του 2020, στη βάση σχετικής ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όσον αφορά την πρόταση Κανονισμού για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων, ο κ. Συλικιώτης ανέφερε ότι πρόκειται για μέτρο υψίστης σημασίας, επισημαίνοντας ότι επιδίωξη της Κυπριακής Προεδρίας είναι να επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις τόσο εντός του Συμβουλίου, όσο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Προϋπόθεση είναι, επισήμανε, να διασφαλιστεί η απαραίτητη ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών ενώ υπογράμμισε, παράλληλα, ότι ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η ύπαρξη ανεξάρτητης αρχή για τον έλεγχο της εφαρμογής των προτύπων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον κ. Συλικιώτη, η έντονη δραστηριότητα εξόρυξης υδρογονανθράκων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, απαιτεί την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες της περιοχής με στόχο την προώθηση των αυστηρών προτύπων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Προς το σκοπό αυτό, ο κ. Συλικιώτης ενημέρωσε ότι περί τα τέλη του έτους προγραμματίζεται η από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξαγωγή Υπουργικής Διάσκεψης στην Κύπρο. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω Διάσκεψης, προγραμματίζεται η υπογραφή Διακήρυξης με στόχο την προώθηση της ασφάλειας των εξορύξεων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο Υπουργός είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας της Ιρλανδίας κατά την οποία τον ενημέρωσε για τα θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο Ενέργειας κατά το ερχόμενο εξάμηνο.