Η Κύπρος ανέλαβε την κοινωνική πτυχή της ΕΕ

 
Με την παρουσίαση αυτή, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO), η Κύπρος αναλαμβάνει πλέον την κοινωνική πτυχή της ΕΕ.

Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Κύπρου, η Υπουργός Σωτηρούλλα Χαραλάμπους ανέφερε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη.

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής καλείται να διασφαλίσει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση θα γίνεται παράλληλα με ανάπτυξη προσανατολισμένη στην απασχόληση, με προσήλωση στο κοινωνικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους κοινωνικούς προσανατολισμούς της Στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην απασχόληση, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό», σημείωσε.