Η Κύπρος δρα για το περιβάλλον

Ο κ. Αλετράρης, μιλώντας στο πλαίσιο του τελευταίου Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ για το Περιβάλλον επί δανικής προεδρίας, παρέλαβε τη σκυτάλη από τους Δανούς ομολόγους του και προέβη σε παρουσίαση των βασικών αξόνων δράσης της κυπριακής προεδρίας σε σχέση με το περιβάλλον.  

    

Όπως είπε, η κυπριακή Προεδρία θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να διευκολυνθεί η προετοιμασία του Σχεδίου Δράσης για τα Νερά καθώς και για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Θα εργαστούμε, είπε, για επίτευξη συμφωνιών σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τις ουσίες προτεραιότητας στα νερά καθώς και για την υιοθέτηση Συμπερασμάτων για τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Ρίο για την αειφόρο ανάπτυξη.   

Σημείωσε ακόμη ότι η κυπριακή Προεδρία στοχεύει, επίσης, σε κατάλληλη συνεισφορά από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2013, με στόχο το «πρασίνισμα» του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου βάσει της Ετήσιας Επισκόπησης  για την Ανάπτυξη, που θα παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο ήταν η ετοιμασία του 7ου Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον.  Τα Συμπεράσματα που υιοθέτησε το Συμβούλιο επί του θέματος διασφαλίζουν ότι οι στόχοι και οι δείκτες για μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία σε σχέση με τη Στρατηγική 2020 και το «Οραμα» για το 2050 θα είναι ρεαλιστικοί και θα λαμβάνουν υπόψη την οικονομική αποδοτικότητα.

Ο κ. Αλετράρης, στην παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι το 7ο Σχέδιο πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της επικουρικότητας και να διαμορφωθεί ως ένα έγγραφο στρατηγικής και στόχων που θα περιλαμβάνει μέτρα για τη σταδιακή μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Πράσινη Οικονομία αξιοποιώντας τις υφιστάμενες πολιτικές και εισάγοντας νέες

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι 27 Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με τη μεθοδολογία καταμέτρησης των εκπομπών και των απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου από δραστηριότητες που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία.  Ο Κύπριος Υπουργός τόνισε επ`αυτού ότι η προσέγγιση οφείλει να χαρακτηρίζεται από επιστημονική τεκμηρίωση και ισότιμη μεταχείριση των επί μέρους μέτρων.  Ανέφερε, επίσης, ότι η ετοιμασία των σχεδίων δράσης, αποτελεί θετικό βήμα, εφόσον τα σχέδια αυτά θα καθορίζουν μέτρα περιορισμού των εκπομπών και διατήρησης ή αύξησης των απορροφήσεων άνθρακα.  

Το Συμβούλιο υιοθέτησε Συμπεράσματα σε σχέση με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη Διάσκεψη των Κρατών Μερών της Σύμβασης της Βιολογικής Ποικιλομορφίας, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Hyderabad στην Ινδία. Βασικό θέμα που απασχόλησε το Συμβούλιο ήταν η ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων, με στόχο την υλοποίηση της Στρατηγικής της Σύμβασης για την περίοδο 2011-2020.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, διεξήχθη επίσης συζήτηση για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, καθώς και για την προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών για τη δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων.

Ο κ. Αλετράρης, στην παρέμβασή του εξέφρασε την ετοιμότητά του για υπεράσπιση των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη Διάσκεψη στην Ινδία κατά την οποία θα ηγηθεί και συντονίσει τις θέσεις των κρατών μελών.  Εξέφρασε δε, την ελπίδα ότι θα υλοποιηθεί η Στρατηγική για την βιοποικιλότητα με απώτερο στόχο την προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας του πλανήτη.