Πανέτοιμη για την Προεδρία η Αστυνομία

 

Η Αστυνομία διαβεβαιώνει τους πολίτες για την έγκαιρη ενημέρωση τους στις τροχαίες διευθετήσεις που θα απαιτηθούν κατά το εξάμηνο.

Μιλώντας στη Λεμεσό, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης, ανέφερε πως η αστυνομία είναι πανέτοιμη, τόσο για τα θέματα ασφάλειας των επισήμων, όσο και για τη συμμετοχή της σε συνέδρια που αφορούν το ίδιο το αστυνομικό Σώμα.

“Για τα θέματα των συναντήσεων, να αναφέρουμε ότι, από πλευράς αστυνομίας, έχουν γίνει τέσσερις συναντήσεις το πρώτο εξάμηνο για θέματα τα οποία αφορούν την αστυνομία και θα γίνουν 20 συναντήσεις αυτό το δεύτερο εξάμηνο του 2012, που αφορούν θέματα πρόληψης του εγκλήματος, τεχνολογίας, διαδίκτυο, πολιτιστική κληρονομία και άλλα”, είπε ο κ. Αγγελίδης.

Ανέφερε δε ότι με πρωτοβουλία της ίδιας της Αστυνομίας μας, θα γίνουν τρεις συναντήσεις που θα αφορούν εγκλήματα διαδικτύου, πολιτιστικής κληρονομίας και τρομοκρατίας, ενώ η Αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα προεδρεύσει 50 συναντήσεων στις Βρυξέλλες και στη Χάγη.

“Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, πέραν των άλλων καθηκόντων τα οποία θα έχουμε”, τόνισε ο κ. Αγγελίδης και διαβεβαίωσε το κοινό πως, όσον αφορά στα θέματα τροχαίας, εκεί και όπου θα πρέπει να κλείσουν δρόμοι, θα γίνονται έγκαιρα ανακοινώσεις και θα ενημερώνονται οι πολίτες, ώστε να μην δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα.