Παρέμβαση των “4” για την Ευρώπη του μέλλοντος

 

“Towards a genuine economic and monetary union”, ή αλλιώς “Οδεύοντας προς μια γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση” είναι ο τίτλος της κοινής εισήγησης Κομισιόν, Συμβουλίου, προεδρίας του Eurogroup και ΕΚΤ προς τη Σύνοδο των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Σύμφωνα με το διαβαθμισμένο έγγραφο της εισήγησης, ο πρόεδρος της ΕΕ, Χέρμαν Βαν Ρομπέι ζητά στέρεα και αποφασιστικά βήματα προς την “πραγματική ολοκλήρωση της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ”.

Οι τέσσερις προτείνουν:

-ευρωπαϊκό υπουργείο οικονομικών

-ευρωομόλογα

-ευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων

-ενίσχυση του ευρωπαϊκού και των εθνικών κοινοβουλίων για την άντληση δημοκρατικής νομιμοποίησης για τις αλλαγές.

Οι τέσσερις θεσμοί της ΕΕ, παρά τις δύο διαφορετικές τάσεις που επικρατούν στην Ευρωζώνη για λιτότητα ή ανάπτυξη, αναμένεται το βράδυ της Πέμπτης να παρουσιάσουν το ολοκληρωμένο σχέδιο τους για να βγει η Ευρωζώνη από την κρίση.

“Προτείνουμε μια ισχυρή και στέρεη αρχιτεκτονική στο χρηματοπιστωτικό, δημοσιονομικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, με έμφαση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης”, αναφέρει το κείμενο της εισήγησης.

Δημοκρατική νομιμοποίηση και στήριξη από τους πολίτες

Ως δεδομένο θεωρείται το ότι “οι εθνικές πολιτικές δεν μπορεί να αποφασίζονται σε συνθήκες απομόνωσης όταν τα αποτελέσματά τους επηρεάζουν το ευρώ ως σύνολο”, και ως εκ τούτου ζητά τον συντονισμό βάση κοινών κανόνων, όμως με μια ενισχυμένη δημοκρατική νομιμοποίηση και ευρεία στήριξη από τους πολίτες, προϋπόθεση για την οποία είναι η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων.


Στην πράξη αναφέρονται σε τεσσάρων ειδών παρεμβάσεις:

1. Ένα κοινό χρηματοπιστωτικό πλαίσιο (τραπεζική ένωση) που θα αναγάγει την τραπεζική εποπτεία στο κεντρικό επίπεδο (Βρυξέλλες) θα ελαχιστοποιεί το κόστος της διάσωσης για τους πολίτες και θα εγγυάται τις καταθέσεις,

2. Ένα κοινό πλαίσιο κατάρτισης των προϋπολογισμών, που θα διασφαλίζει ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές θα συναποφασίζονται και θα συντονίζονται πριν την εφαρμογή τους στο εθνικό επίπεδο, ώστε να καταστεί δυνατή και η δημοσιονομική αλληλεγγύη στο μέλλον (ευρωομόλογα),

3. Ένα κοινό πλαίσιο οικονομική πολιτικής και επενδύσεων ώστε να διασφαλίζεται πως οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανάπτυξη θα μεταφράζονται σε αύξηση της απασχόλησης στο εθνικό επίπεδο,

4. Και τέλος διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και του καταλογισμού στη λήψη αποφάσεων στο εσωτερικό της νομισματικής ένωσης, στη βάση μιας λογικής αναλογίας εθνικής κυριαρχίας και αλληλεγγύης.

“Τεράστια τα λάθη των τραπεζών”

Σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα οι τέσσερις θεσμοί αναγνωρίζουν τα μεγάλα λάθη που όπως αναφέρουν έγιναν με τις διασώσεις του 2008 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Προϋπόθεση για να επέλθει ουσιαστική αλλαγή, θα είναι οι καταθέσεις να εγγυηθούν από την ΕΕ.

Σύμφωνα με το έγγραφο αν οι καταθέσεις εγγυηθούν από την ΕΕ, οι κανόνες για τη λειτουργία και τα ρίσκα των τραπεζών γίνουν κοινοί και η κεντρική εποπτεία (άρα και η έγκαιρη διάγνωση – παρέμβαση) μεταφερθούν στο κοινοτικό επίπεδο, θα αποκατασταθεί διαπαντός η εμπιστοσύνη των πολιτών, θα μειωθεί το κόστος των μέτρων ανακεφαλαιοποίησης που το πληρώνουν και πάλι οι πολίτες μέσω των μνημονίων και εν τέλει θα αποκατασταθεί και η κανονική ροή πιστώσεων στην αγορά. Για τις λεπτομέρειες, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν και της ΕΚΤ έχουν έτοιμο όλο το σχετικό νομοθετικό πακέτο. Αρκεί φυσικά, να το δεχθούν οι 27.


Προϋπολογισμοί: Δημοσιονομική ένωση

Σε σχέση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, προτείνουν ένα πραγματικό βήμα προς τη δημοσιονομική ένωση. Τα ανώτατα όρια δαπανών και δημοσίου χρέους πρέπει να καθοριστούν σαφώς, να θεσπιστούν αντικίνητρα και πρόστιμα για τους παραβάτες, οι υπερβάσεις των δαπανών που έχουν αντίκτυπο στο έλλειμμα και στο χρέος να δικαιολογούνται ενώπιον των εταίρων και να συναποφασίζονται.

“Το κέντρο (Βρυξέλλες) και εδώ πρέπει να έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να ελέγχει, να συνιστά μέτρα και να διορθώνει την πορεία των κρατών μελών ώστε να δημιουργηθούν στο τέλος οι συνθήκες για την σταδιακή αμοιβαιοποίηση του χρέους, ώσπου να καταλήξουμε σε ένα ταμείο που θα το επαναγοράσει (redemption fund). Ο δρόμος για τα ευρωομόλογα σύμφωνα με τους τέσσερις εισηγητές περνάει μέσα από την δημιουργία κοινοτικού υπουργείου οικονομικών”, αναφέρει η εισήγηση.

Για την ανάπτυξη προτείνουν: διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, φορολογική μεταρρύθμιση και συντονισμός, βελτίωση των διοικητικών δομών, ολοκλήρωση της κοινής αγοράς, ιδίως σε κρίσιμους τομείς που έχουν μείνει πίσω, όπως οι υπηρεσίες και η ενέργεια, αλλά και στοχευμένη χρήση του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Τέλος, καταλήγουν ότι όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνουν με τη θετική γνώμη και την έγκριση των πολιτών της Ευρωζώνης, προκειμένου να επιβιώσει τελικά το ευρώ.

Αν οι 27 συμφωνήσουν, η ομάδα των τεσσάρων θα μετασχηματίσει τις προτάσεις της σε νομικά κείμενα προς έγκριση από τη Σύνοδο Κορυφής και για επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια.

 

Για περισσότερες ειδήσεις Οικονομίας διαβάστε news247.gr, επίσημος συνεργάτης της ιστοσελίδας μας.