Πληθώρα παράνομων γυμναστηρίων

 

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από τα 441 γυμναστήρια που λειτουργούν στη Λευκωσία τα 18 είναι νόμιμα και διαθέτουν άδεια σε ισχύ.

Γι αυτό οι γονείς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, σε ποια γυμναστήρια στέλλουν τα παιδιά τους.

Επιπρόσθετα οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν θα πάνε διακοπές σε ξενοδοχεία, πιθανόν το ξενοδοχείο να μην έχει την σχετική άδεια για τη λειτουργία του γυμναστηρίου. Διότι από τα 98 γυμναστήρια, που λειτουργούν σε ξενοδοχεία μόνο τα τρία είναι αδειούχα.

Αυτή ήταν η κατάσταση που επικρατούσε μέχρι τις 4 Μαΐου 2012, όταν διενήργησε σχετικό έλεγχο η Ελεγκτική Υπηρεσία στον ΚΟΑ.

Στον διαχειριστικό έλεγχο της Γενικής Ελέγκτρια Χρυστάλλας Γιωρκάτζη αναφέρεται ότι μέχρι τις 4/5/2012, είχαν καταγραφεί από τον ΚΟΑ συνολικά
441 γυμναστήρια που κατατάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες:
-Γυμναστήρια που διαθέτουν άδεια εν ισχύι

– 18. Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν αιτηθεί για επανέκδοση άδειας 

– 23. Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και είναι υπό εξέταση για επανέκδοση άδειας 

– 11. Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και στη συνέχεια έχει απορριφθεί η αίτησή τους για επανέκδοση άδειας δυο.

– 5.Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά στη συνέχεια έχουν τερματίσει τη λειτουργία τους

-30. Γυμναστήρια που οι αιτήσεις τους είναι υπό εξέταση

-46. Γυμναστήρια που υπέβαλαν αίτηση και απορρίφθηκαν

-60. Γυμναστήρια που ο φάκελός τους στάλθηκε στον νομικό σύμβουλο για λήψη μέτρων.

-5. Γυμναστήρια που ο φάκελός τους επιστράφηκε από τον νομικό σύμβουλο.

– 80. Γυμναστήρια που δεν λειτουργούν . Γυμναστήρια που είναι υπό μελέτη, εάν εμπίπτουν στα πλαίσια της νομοθεσίας. -33. 

– 128. Γυμναστήρια που λειτουργούν και δεν έχουν υποβάλει αίτηση στον ΚΟΑ για εξασφάλιση άδειας .

Οι παρανομίες όμως συνεχίζονται και στα ξενοδοχεία.

Υπάρχουν 98 γυμναστήρια που λειτουργούν σε ξενοδοχεία εκ των οποίων μόνο τρία έχουν άδεια σε ισχύ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φ» μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου είχαν σταλεί 163 υποθέσεις στον νομικό σύμβουλο του ΚΟΑ για 157 γυμναστήρια εκ των οποίων οι 84 έχουν εκδικασθεί, οι 42 είναι στη διαδικασία εκδίκασης, οι 24 είναι στη διαδικασία έκδοσης και επίδοσης της κλήσης, οκτώ αποσύρθηκαν επειδή οι εν λόγω σχολές στο μεταξύ εξασφάλισαν τη σχετική άδεια λειτουργίας και οι πέντε επιστράφηκαν στον ΚΟΑ από τον νομικό σύμβουλο αιτούμενος πρόσθετα στοιχεία.