«Πρόκληση η Κυπριακή Προεδρία για την Κύπρο»

 

Σε ομιλία του σε συνέδριο που διοργανώθηκε στο Ινστιτούτο Γκαίτε στις Βρυξέλλες από το Hanns-Seidel-Stiftung, το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και το Ινστιτούτο Ευρωδημοκρατίας «Γλαύκος Κληρίδης», με τίτλο «Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ: στόχοι, προσδοκίες και σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας», ο κ. Μαυρογιάννης σημείωσε ότι η πρώτη Προεδρία είναι πάντα μια μεγάλη πρόκληση αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για την Κύπρο για να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και να ενισχύσει την εικόνα της ως ένα αξιόπιστο και υπεύθυνο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πολυπληθές ακροατήριο αποτελείτο από ξένους πρέσβεις, διπλωμάτες, μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αντιπροσώπους από δεξαμενές σκέψης, δημοσιογράφους κ.ά.

Τη συζήτηση άνοιξαν με σύντομες ομιλίες τους ο Διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Tomi Huhtanen, εκ μέρους του Ινστιτούτου Ευρωδημοκρατίας ο Πρέσβης Θεόφιλος Θεοφίλου, ενώ ομιλία εκφώνησε και ο Markus Ferber, ευρωβουλευτής. Στην συζήτηση που ακολούθησε έλαβαν μέρος εκτός του κ. Μαυρογιάννη, ο ευρωβουλευτής Ιωάννης Κασουλίδης και ο Guenther Beckstein, μέλος της Βουλής της Βαυαρίας. 

Στην ομιλία του, ο κ. Μαυρογιάννης, εξήγησε ότι οι τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις οδήγησαν την Κύπρο να επιλέξει ως βασικό της στόχο να εργαστούμε για μια καλύτερη Ευρώπη, μια Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της και τον κόσμο.

Με αυτό τον τρόπο, είπε, η Κύπρος θα τονίσει την ανάγκη για τήρηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, διασφαλίζοντας την αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες της ΕΕ.

“Το όραμά μας για μια καλύτερη Ευρώπη αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία στο σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, προσφέροντας την ελπίδα και τις θετικές προοπτικές για τους πολίτες της Ευρώπης, ειδικά στις νεότερες γενιές, διαβεβαιώνοντάς τους ότι τα προβλήματα του σήμερα μπορεί πράγματι να ξεπεραστούν, οδηγώντας μας σε ένα λαμπρότερο μέλλον», σημείωσε.

Ο κ. Μαυρογιάννης τόνισε ότι η προσπάθεια για μια καλύτερη Ευρώπη θα πρέπει να προωθηθεί μέσω δύο διαστάσεων, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή, μέσω ακόμα πιο στοχευμένων πολιτικών.

Υπογράμμισε ότι η Κύπρος, ανεξάρτητα από το πολιτικό της πρόβλημα, σκοπεύει να προχωρήσει με επιτυχία στην άσκηση της προεδρίας της.

Έδωσε τη διαβεβαίωση ότι η Λευκωσία δεν θα επιτρέψει να καθοριστεί η Προεδρία της από το Κυπριακό, αλλά ούτε και ο ρόλος της Προεδρίας να τεθεί σε κίνδυνο από το πρόβλημα.

Επανέλαβε ότι το Κυπριακό και η Προεδρία της ΕΕ είναι δύο παράλληλες και ανεξάρτητες διαδικασίες, και η Λευκωσία δεν θα δεχθεί να έχει μια δεύτερης κατηγορίας προεδρία λόγω του εθνικού της προβλήματος και της στάσης της Τουρκίας προς το Συμβούλιο της ΕΕ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις τέσσερις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας, που είναι μια Ευρώπη, πιο αποτελεσματική και βιώσιμη, μια Ευρώπη, με καλύτερες επιδόσεις και οικονομία βασισμένη στην ανάπτυξη, μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και μια Ευρώπη στον κόσμο, πιο κοντά στους γείτονές της.

Όσον αφορά τα βασικά θέματα που θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που καλύπτει την περίοδο 2014-2020.

Ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι η συζήτηση του ΠΔΠ αφορά στο ευαίσθητο θέμα της κατανομής των εσόδων και εξόδων και στην αρχική πρόταση της Επιτροπής για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του 2012.

Ως η επόμενη προεδρία, σημείωσε, η Κύπρος θα προσπαθήσει να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο κάτι που θα συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Η Κύπρος, είπε ο κ. Μαυρογιάννης, θα συνεχίσει το έργο που επιτέλεσε η Δανική Προεδρία με στόχο να συμβάλει στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Όσον αφορά την κρίση στην ευρωζώνη και την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προσπάθεια ενίσχυσης της εποπτείας των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών πολιτικών και στην προώθηση νέων μέτρων έτσι ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η οικονομική διακυβέρνηση και να διασφαλιστεί η δημοσιονομική σταθερότητα.

Μια άλλη προτεραιότητα, πρόσθεσε, θα είναι η εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020, προκειμένου να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον κ. Μαυρογιάννη, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, αφού το 2012 θα σηματοδοτήσει την 20η επέτειό της.

Επιπλέον, είπε ότι έμφαση θα δοθεί επίσης στις πολιτικές για τους Ευρωπαίους πολίτες, στην παροχή ευκαιριών απασχόλησης και ένα πιο ασφαλές μέλλον για τους νέους.

Όσον αφορά το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, είπε ότι μία από τις κύριες προτεραιότητες της Προεδρίας θα είναι η υιοθέτηση των τεσσάρων νομοθετικών προτάσεων για την ολοκλήρωση του Συστήματος Ασύλου μέχρι το τέλος του 2012, με έμφαση στην ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στην προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

Η Προεδρία θα επικεντρωθεί επίσης στην προώθηση της ευημερίας των παιδιών, της κοινωνικής ένταξης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, την ενεργό γήρανση και την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, την υγιή γήρανση, τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης, την ανάδειξη της πολιτιστικής διακυβέρνησης, τη βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων, την επανέναρξη της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.

Επίσης, είπε ότι μια άλλη μια προτεραιότητα της Προεδρίας  θα είναι να συνεχίσει τη συζήτηση σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για τη διευκόλυνση της σύνδεση της Ευρώπης.

Επιπλέον, σημείωσε ότι μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στις γειτονικές χώρες, μετά την Αραβική Ανοιξη, η Κύπρος θα επιδιώξει να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους γείτονές της και να εργαστεί για την ενδυνάμωση της θέσης της Ένωσης στον κόσμο.

Σε ό,τι αφορά στη διεύρυνση, ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε ότι η Προεδρία είναι αποφασισμένη να συμβάλει στην προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ισλανδίας, με στόχο την προώθηση της διαδικασίας όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την ολοκλήρωσή της.

Επιπλέον, είπε ότι η ενίσχυση της προοπτικής ένταξης της Τουρκίας είναι κρίσιμης σημασίας και η Προεδρία θα επικεντρωθεί στην προώθηση αυτής της προοπτικής, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο της Τουρκίας και των σχετικών συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

“Την ίδια στιγμή, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με εποικοδομητικό τρόπο με την Επιτροπή για το θέμα της «θετικής ατζέντας» για την Τουρκία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Δεκέμβρη του 2011 στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων”, τόνισε ο κ. Μαυρογιάννης.

Όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, είπε ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει στην αποφασιστική προώθηση της ενταξιακής πορείας του Μαυροβουνίου, καθώς και να αξιοποιήσει τη δυναμική που δημιουργήθηκε από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Σερβία.

Επίσης, θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαδικασία για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κροατία κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της.

Καταλήγοντας, ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι η Κύπρος προετοιμάστηκε με ενθουσιασμό για αυτή την πρώτη προεδρία.

Στην δική του ομιλία, ο ευρωβουλευτής Markus Ferber τόνισε  ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία σε μια κρίσιμη στιγμή και αναφέρθηκε εν συντομία στα θέματα που θα κληθεί να διαχειριστεί. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ΠΔΠ και σημείωσε ότι η Κύπρος είναι η μόνη χώρα του τρίο προεδρίας που είναι μέλος της ζώνης του Ευρώ.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2012, υπογράμμισε, είναι το πλέον σημαντικό για το ΠΔΠ και ευχήθηκε στην Κύπρο κάθε επιτυχία με τις διαπραγματεύσεις αυτές.

Όπως είπε, πριν κάτι μέρες βρισκόταν στην Κύπρο, όπου διαπίστωσε τον βαθμό ετοιμότητας για την ανάληψη των καθηκόντων της προεδρίας.

Στάθηκε ιδιαίτερα στις εμπειρίες της Κύπρου σε θέματα ενέργειας και σε άλλα που άπτονται των σχέσεών της με τους γείτονές της, λέγοντας ότι θα μπορέσει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στους τομείς της ενέργειας και της καλής γειτονίας.

Επίσης, είπε ότι το θέμα του ασύλου πρέπει να επιλυθεί και σημείωσε ότι η Κύπρος και η Μάλτα είναι οι δύο νησιωτικές χώρες της ΕΕ που είναι αντιμέτωπες με μεγάλους αριθμούς μεταναστών.

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είπε ότι είναι σαφές ότι η χώρα πρέπει να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε μια ένωση, είπε, εάν δεν αναγνωρίζεις ένα μέλος, τότε δεν μπορείς να ενταχθείς.

Η Κύπρος, είπε, είναι μια χώρα που υπάρχει, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και για τους επόμενους έξι μήνες θα μιλά εκ μέρους της ΕΕ.

Είναι αποθαρρυντικό, συνέχισε ο Γερμανός ευρωβουλευτής, να ακούμε τις δηλώσεις εκ μέρους της Τουρκίας ότι θα αγνοήσει την προεδρία της ΕΕ.

Εξέφρασε την άποψη ότι η Κύπρος με τις καλές σχέσεις που διατηρεί με την Ελλάδα, θα μπορέσει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στην χώρα. 

Η συζήτηση που ακολούθησε περιστράφηκε σε θέματα που θα απασχολήσουν την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ αλλά και στα κυπροτουρκικά.