“Προσπάθεια μας η ενδυνάμωση του αγροτικού τομέα”

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σοφοκλής Αλετράρης, σε σημερινό χαιρετισμό του στη «Γιορτή του Κερασιού» που έγινε στον Κάμπο της Τσακκίστρας, τον οποίο ανέγνωσε η Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας Ανδρούλα Γεωργίου, ο Υπουργός Γεωργίας είπε ότι «λόγω της φιλελευθεροποίησης του διεθνούς εμπορίου, τα κυπριακά αγροτικά προϊόντα δέχονται σημαντικές πιέσεις στη διάθεσή τους από ομοειδή προϊόντα που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες».

Επίσης, είπε, «η συνεχής άνοδος των τιμών των καυσίμων αλλά και των υπόλοιπων γεωργικών χρειωδών όπως είναι τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και το νερό, έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση του κόστους παραγωγής και την περαιτέρω μείωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών μας προϊόντων».

Σημείωσε παράλληλα ότι τα διάφορα μέτρα και καθεστώτα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ή της Κοινής Οργάνωσης των Γεωργικών Αγορών, δίνουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να επωφεληθούν είτε με τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, είτε με τη δημιουργία Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών έτσι ώστε να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να καταστούν έτσι πιο ανταγωνιστικοί.

Επιπρόσθετα, πρόσθεσε ο Υπουργός, μέσα από τον Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνεται η δυνατότητα παροχής σημαντικής επιδότησης για ένταξη της καλλιέργειας της κερασιάς στο Βιολογικό Σύστημα Παραγωγής.

Καταλήγοντας ανέφερε ότι, η κερασιά αποτελεί μια σημαντική καλλιέργεια για τον τόπο μας, ιδιαίτερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, που με τις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να αποτελέσει μια καλή πηγή εισοδήματος για τον παραγωγό, συμβάλλοντας παράλληλα στη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Τα πάρκα συμβάλλουν στην πνευματική υγεία του ανθρώπου

Ο κ. Αλετράρης παρεβρέθηκε και σε εκδήλωση για την εκστρατεία καθαριότητας του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο του Αγροτικού Συλλόγου Αγίας Νάπας.

Στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα πάρκα και ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται κοντά σε δομημένα περιβάλλοντα όπως είναι το Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο, στοχεύουν στην προσφορά ευκαιριών για ξεκούραση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση και εκπαίδευση και αναμφίβολα όλα αυτά συμβάλλουν στην πνευματική υγεία του ανθρώπου, δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σοφοκλής Αλετράρης.

Ο Υπουργός Γεωργίας είπε ότι «η δημιουργία και διατήρηση εθνικών πάρκων προϋποθέτει πολλή δουλειά, χρόνο και ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή, ειδικά στον τόπο μας με τις δύσκολες και πολλές φορές αντίξοες κλιματεδαφικές συνθήκες».

Γι’ αυτό τον λόγο, είπε, «απαιτείται η ευαισθητοποίηση, η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η ανάπτυξη του εθελοντισμού. Η άμεση, ενσυνείδητη και αυθόρμητη εμπλοκή των πολιτών στις προσπάθειες του κράτους για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της προσπάθειας».

Το Εθνικό Δασικό Πάρκο του Κάβο Γκρέκο, σημείωσε παράλληλα, «βελτιώνει την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου με αποτέλεσμα να δημιουργείται στον επισκέπτη μια αίσθηση ευφορίας».

Πρόκειται, είπε ο Υπουργός για μια σχετικά αδιατάρακτη περιοχή με πολλές φυσικές ομορφιές, ένα ξεχωριστό μοναδικό περιβάλλον για ξεκούραση, αναψυχή, περίπατο και άθληση και είναι ταυτόχρονα μια περιοχή με σημαντική οικολογική αξία, αφού φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας και περιλαμβάνει οικοτόπους με ενδιαφέρον τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανέφερε ακόμα ότι η έκταση του πάρκου, μαζί με μια σημαντική έκταση της παραλιακής ζώνης, έχει συμπεριληφθεί στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και είπε ότι για όλους αυτούς τους λόγους το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει κηρύξει αυτή τη δασική περιοχή σε Εθνικό Δασικό Πάρκο.

Είπε ακόμα ότι η δική σας αγάπη για το πράσινο, το περιβάλλον και τον τόπο μας γενικότερα αποτελεί εγγύηση γιατί συμπληρώνει τη βούληση του κράτους και την εμπειρία των κρατικών υπηρεσιών.

«Το κράτος υποστηρίζει ένθερμα αλλά και έμπρακτα την ιδιωτική πρωτοβουλία και τον εθελοντισμό για την προστασία του περιβάλλοντος», κατέληξε.