Σε αναμμένα κάρβουνα 9633 υποψήφιοι για τα ΑΑΕΙ

Η αγωνία 9633 υποψήφιων μαθητών κορυφώνεται καθώς λίγες ώρες έχουν απομείνει μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για εξασφάλιση θέσης στα ΑΑΕΙ Κύπρου. Δευτέρα πρωί, εκτός απροόπτου θα ανακοινωθεί επίσημα από τον Υπουργό Παιδείας Γιώργο Δημοσθένους η Α΄ κατανομή θέσεων για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου καθώς και οι αριστεύσαντες.

Αυξημένη ζήτηση παρουσιάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013, αφού φέτος θα λειτουργήσει και το νέο πρόγραμμα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο στον Τομέα της Δημοσιογραφίας.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η διαδικασία που ακολουθείται είναι απλή αφού για τον κάθε υποψήφιο εκδίδεται και αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτησή του, βεβαίωση για τη θέση που εξασφάλισε.

Θεωρείται ότι ο υποψήφιος αποδέχεται τη θέση, εκτός εάν με γραπτή δήλωσή του προς την Υπηρεσία Εξετάσεων, δηλώσει μέσα σε προθεσμία που καθορίζει και ανακοινώνει μαζί με τη δημοσίευση της πρώτης κατανομής η αρμόδια αρχή, ότι δεν ενδιαφέρεται για τη θέση ή ότι ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη δεύτερη κατανομή.

Μετά την υποβολή των δηλώσεων εκ μέρους των υποψηφίων και την τυχόν ύπαρξη κενών θέσεων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, η αρμόδια αρχή αποφασίζει αν θα γίνει δεύτερη κατανομή των θέσεων.

Υποψήφιος, ο οποίος έχει εξασφαλίσει θέση σε ΑΑΕΙ της Κύπρου και υποχρεούται να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία, κατοχυρώνει τη θέση αυτή μέχρι την εκπλήρωση της θητείας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εξετάσεων, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων θα μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλουν αιτήσεις για τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.