Σε επαναλειτουργία ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού

 Ο  Αεριοστρόβιλος 52 της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Αρ. 5 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού, έχει τώρα την δυνατότητα παραγωγής 75MW.

Ανακοίνωση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου αναφέρει ότι «η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για την ΑΗΚ αφού έγινε κατορθωτό να επαναλειτουργήσει ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού σε λιγότερο από ένα χρόνο (από την έκρηξη στην Ναυτική Βάση στο Μαρί)  και πριν την έναρξη της θερινής περιόδου αιχμής και σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της ΑΗΚ».

Η ΑΗΚ αναφέρει, επίσης ότι «η επαναλειτουργία του πρώτου Αεριοστρόβιλου στο Βασιλικό, εντός των αυστηρών χρονικών πλαισίων και κάτω από αντίξοες συνθήκες, έγινε κατορθωτή μετά από συντονισμένες και συστηματικές προσπάθειες του προσωπικού της ΑΗΚ, το οποίο εργάστηκε με επαγγελματισμό, αφοσίωση, πείσμα και αποτελεσματικότητα για να επιτευχθεί σήμερα ο στόχος της επαναλειτουργίας του Βασιλικού».

Προσθέτει ότι «όλες οι εργασίες σχετικά με τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης διεξάγονται στα κάτω από την εποπτεία της Ομάδας Διαχείρισης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης την οποία σύστησε η ΡΑΕΚ και στην οποία συμμετέχουν η ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ, ο ΔΣΜ και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού».

Η ΑΗΚ, καταλήγοντας, αναφέρει, ότι «ο Αεριοστρόβιλος 51 της Μονάδας Αρ. 5, ίδιας δυναμικότητας, δηλαδή 75MW, βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία και αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία και στη διάθεση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς πριν το τέλος της ερχόμενης βδομάδας».