Σιζόπουλος: Κίνδυνος απόσυρσης των φθηνών φαρμάκων

marinossizopoulos

 

Συγκεκριμένα ο κ. Σιζόπουλος δήλωσε ότι  «η εφαρμογή της μελέτης της φαρμακευτικής αγοράς της Κύπρου σε σύγκριση με άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, που είδε το φως της δημοσιότητας, θα οδηγήσει σε απομάκρυνση φτηνών φαρμάκων από την αγορά και σε περίοδο οικονομικής κρίσης θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον μηνιαίο προϋπολογισμό των ασθενών που δεν είναι δικαιούχοι δωρεάν περίθαλψης».
 

Ο κ. Σιζόπουλος είπε ακόμη πως η εφαρμογή της μελέτης αυτής θα πλήξει ακόμα περισσότερο την εξαγωγική δραστηριότητα της κυπριακής φαρμακοβιομηχανίας με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των ανέργων, το κράτος να κληθεί να καταβάλει ανεργιακά επιδόματα και ταυτόχρονα να μειώσει τα έσοδά του.
 

Ο κ. Σιζόπουλος ανέφερε εξάλλου πως εφαρμογή της μελέτης αυτής θα επιτρέψει την ανάπτυξη του πλαισίου που εξέθρεψε το σκάνδαλο των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. του 2004-5.  Είπε πως και τότε είχε επιχειρηθεί να εφαρμοσθεί η ίδια περίπου τιμολογιακή πολιτική με αποτέλεσμα τα φθηνά φάρμακα να εξαφανίζονται σταδιακά από την αγορά και να αναγκάζονται οι ασθενείς να προμηθεύονται πιο ακριβά φάρμακα.
 

Είπε πως για αυτό ακριβώς το λόγο όταν γίνεται τιμολόγηση των φαρμάκων η βασική προσπάθεια πρέπει να είναι όχι κυρίως να φθηνύνουν τόσο πολύ τα φθηνά φάρμακα που να εξαφανιστούν από την αγορά αλλά να φθηνύνουν τα ακριβά φάρμακα για να υπάρχει επάρκεια φαρμάκων και ανταγωνισμός και δυνατότητα και στο γιατρό και στον ασθενή επιλογής φαρμακευτικής αγωγής.
 

Ανέφερε εξάλλου πως οι πολιτικές ευθύνες της Κυβέρνησης και κυρίως του Υπουργείου Υγείας είναι σοβαρές και θα είναι ακόμα σοβαρότερες εάν υιοθετηθεί η μελέτη που έχει ετοιμαστεί.
 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε πως αυτή καθ΄ εαυτή η μελέτη προκαλεί σημαντικά πολιτικά ερωτήματα και γεννά πληθώρα ερωτηματικών τόσο επί της διαδικασίας που έχει ακολουθηθεί, όσο και επί της ουσίας της ενέργειας, όπως το γιατί  παρακάμφθηκε από τη διαδικασία ετοιμασίας της μελέτης η Συμβουλευτική Επιτροπή Τιμολόγησης Φαρμάκων η οποία έχει συσταθεί με σχετική νομοθεσία.
 

Εξάλλου διερωτήθηκε ποιός επέλεξε τα άτομα που στελέχωσαν  την Επιτροπή Μελέτης και στη βάση ποιών κριτηρίων έγινε η επιλογή και γιατί δεν έχουν αξιοποιηθεί υπάλληλοι  των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών οι οποίοι έχουν εξειδικευθεί στην τιμολόγηση των φαρμάκων, ακόμα και με κρατικές υποτροφίες,  και ανατέθηκε η ευθύνη σε μη εξειδικευμένο άτομο καθώς και γιατί αφού για την εκπόνηση της μελέτης έχει παρακαμφθεί τόσο η υπηρεσία όσο και η ιεραρχία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών γιατί αναφέρονται  οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, ως υπηρεσία έκδοσης.
 

Ο κ. Σιζόπουλος ανέφερε εξάλλου πως   η συγκεκριμένη μελέτη είναι εκτός των όρων της υπουργικής εντολής, η οποία αφορούσε την«Αναθεώρηση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων στη βάση της υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής». Η μελέτη που έχει εκπονηθεί, εισάγει και εισηγείται νέα τιμολογιακή πολιτική η οποία απαιτεί ειδική νομοθετική ρύθμιση, πρόσθεσε και διερωτήθηκε γιατί ο υπουργός την έχει αποδεχθεί.
 

Είπε πως η μελέτη χρησιμοποιεί σύστημα αξιολόγησης και βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν προσωρινά στην Ελλάδα τα οποία ήδη εγκαταλείπονται. Συγκεκριμένα όπως ανέφερε «το εν λόγω σύστημα ετοιμάσθηκε στην Ελλάδα από ιδιώτη και θα έπρεπε όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να αποκλεισθούν ως ενδεχόμενο παράμετροί του που να εξυπηρετούν συμφέροντα διαφόρων φαρμακευτικών εταιρειών».
 

«Το Υπουργείο Υγείας ζήτησε από το αντίστοιχο της Ελλάδας το βαθμό αξιοπιστίας του συστήματος καθώς και τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα το εγκαταλείπει ώστε να γνωρίζουμε», διερωτήθηκε.
 

Είπε πως σκόπιμα αποκρύπτεται ότι η κατά κεφαλή δαπάνη για φάρμακα στην Κύπρο είναι μικρότερη από το μέσο όρο των χωρών μελών της ΕΕ, πως καλύπτεται ένας μικρός αριθμός φαρμάκων, η σύγκριση γίνεται στη βάση λανθασμένων στοιχείων, άρα και η εξαγωγή συμπερασμάτων δεν είναι αξιόπιστη και ασφαλής. Για παράδειγμα ανέφερε, τα στοιχεία που δίδει για τη Γερμανία, είναι λανθασμένα γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη μια συγκεκριμένη παράμετρος που αφορά το τέλος που ο κάθε πολίτης καταβάλλει στη Γερμανία για την εκτέλεση της οποιαδήποτε συνταγής.
 

Διατύπωσε εξάλλου ερωτήματα όπως εάν το συγκεκριμένο σύστημα θα αγορασθεί από τον ιδιώτη ή θα παραχωρηθεί δωρεάν, αν θα αγορασθεί με ποιά διαδικασία θα γίνει η αγορά και με ποιανού την εντολή το υπουργείο κάλυψε τα έξοδα επίσκεψης και διαμονής του ιδιώτη για να προωθήσει την πώληση του προϊόντος-του καθώς και τα έξοδα λειτουργών του Υπουργείου που πήγαν στην Ελλάδα για να αξιολογήσουν το σύστημα και να το φέρουν στην Κύπρο.
 

Ερωτηθείς εάν στο υφιστάμενο σύστημα τιμολόγησης υπάρχουν στρεβλώσεις, ο κ. Σιζόπουλος είπε πως το υφιστάμενο σύστημα έχει προβλήματα. Είπε πως ωστόσο η κατά κεφαλήν δαπάνη για τα φάρμακα στην Κύπρο είναι μικρότερη από το μέσο όρο των υπολοίπων χωρών της ΕΕ και ενώ την περίοδο που επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί μια παρόμοια πολιτική με αυτή που εισηγείται η συγκεκριμένη μελέτη, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης  των δαπανών για τα φάρμακα ξεπερνούσε το 20% από το 2006 μέχρι το 2011 ο ρυθμός έχει μειωθεί κάτω από το 10% και τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται στο 4%.
 

«Ως εκ τούτου εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να γίνει μια σοβαρή μελέτη για να γίνουν διορθώσεις του συγκεκριμένου συστήματος που σήμερα εφαρμόζεται ώστε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο ώστε να υπάρχει επάρκεια στην αγορά καλών και φθηνών φαρμάκων, να μην επιβαρύνεται το δημόσιο με επιπλέον λεφτά για τα φάρμακα και να μην επιβαρύνεται ο πολίτης και να αποκλείονται φαινόμενα διαπλοκής και σκανδάλων, ανέφερε ο κ. Σιζόπουλος