Σκαρφαλώνει η ανεργία στην Κύπρο

Πρωτιά στους νέους και κυρίως στους άνδρες.  

Στο 11,1% των εργαζομένων ανέρχεται το ποσοστό ανεργίας το πρώτο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, που διενεργείται  με Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, σήμερα 28.06.2012, οι άνεργοι άνδρες φτάνουν τις 27.892 ενώ οι γυναίκες  τις 20.275.  

Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών ήταν στο 70,3% το πρώτο τρίμηνο του 2012 (άνδρες 75,6% και γυναίκες 65,5%) σημειώνοντας μείωση από το προηγούμενο τρίμηνο του 2011, 72,1% (άνδρες 77,5% και γυναίκες 67,2%) καθώς επίσης και από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, 74,3% (άνδρες 80,6% και γυναίκες 68,5%).

Το 4ο τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των ανέργων άγγιζε ποσοστό 8,9% (άνδρες 9,8% και γυναίκες 8,0%) και το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2011 ήταν 7,5% (άνδρες 7,4% και γυναίκες 7,6%).

Το ποσοστό ανεργίας ανά ηλικία, κατά την Στατιστική Υπηρεσία  είναι ψηλότερο για τους νέους  μεταξύ 15-24 ετών αφού φθάνει μόλις στο 26,7% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 28,0% και γυναίκες 25,1%). Το 4ο τρίμηνο του 2011 το ποσοστό ήταν 26,0%, ενώ το 1ο τρίμηνο του 2011 το ποσοστό ήταν 20,7% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 53,2% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 22,3% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 24,5% έψαχνε για εργασία για ένα χρόνο και άνω. 

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων το συγκέντρωναν οι υπηρεσίες με 76,3%, ενώ η βιομηχανία ακολουθούσε με 20,7% και τέλος η γεωργία με μόνο 3,0%. Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 11,0% της συνολικής απασχόλησης ή 42.405.

Από τους απασχολούμενους το 82,7% ή 319.173 ήταν υπάλληλοι (μισθωτοί), από τους οποίους το 13,4% είχε προσωρινή εργασία. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 4ο τρίμηνο του 2011 ήταν 82,6% (με προσωρινή εργασία 14,4%). Το 1ο τρίμηνο του 2011 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 81,5% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,4% είχε προσωρινή εργασία.

Ο μέσος όρος των κανονικών ωρών εργασίας τη βδομάδα  για τους υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση ήταν 41,1 ώρες,  ενώ για τους υπαλλήλους με μερική απασχόληση ήταν 20,3 ώρες.

Εξάλλου ο μέσος όρος των κανονικών ωρών εργασίας το 1ο τρίμηνο του 2011  για τους υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση ήταν 41,0 ώρες (άνδρες 41,6 και γυναίκες 40,3 ώρες), ενώ για τους υπαλλήλους με μερική απασχόληση ήταν 20,3 ώρες (άνδρες 19,9 και γυναίκες 20,5 ώρες).