Σύσταση υποεπιτροπής της Βουλής για δημογραφικό

Όπως ανέφερε μετά τη συνεδρία ο Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Φακοντής, η υποεπιτροπή συστάθηκε με συγκεκριμένους όρους εντολής, ενώ αναμένεται να ετοιμάσει και να υποβάλει έκθεση για το ζήτημα στην Επιτροπή Εργασίας.

Ο κ. Φακοντής συνέχισε λέγοντας ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πέντε πιο ευάλωτες χώρες της ΕΕ αναφορικά με το δημογραφικό πρόβλημα.

Πρόσθεσε ότι τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων και παράλληλη μείωση του ποσοστού των παιδιών. «Από το 1995 μέχρι σήμερα, το συνολικό ποσοστό γονιμότητας έχει πτωτική πορεία και είναι πιο χαμηλό του 2.1%», που είναι αναγκαίο για την αναπλήρωση του πληθυσμού, είπε.

Οι όροι εντολής της υποεπιτροπής, σύμφωνα με τον κ. Φακοντή, περιλαμβάνουν τη συλλογή στοιχείων για την υφιστάμενη κατάσταση, αναφορικά με το ποσοστό γονιμότητας, το προσδόκιμο όριο ζωής, τον αριθμό διαζυγίων, τα νοικοκυριά ενός ατόμου, τα ζητήματα μετανάστευσης.

Επίσης, είπε ότι η υποεπιτροπή θα ζητήσει ενημέρωση για τις πολιτικές της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ θα προβεί και σε έλεγχο και παρακολούθηση της υλοποίησης των κρατικών πολιτικών.

Τέλος ανέφερε ότι στους όρους εντολής συγκαταλέγεται και η ενημέρωση για το ρόλο και το έργο του εθνικού φορέα δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής.

Η υποεπιτροπή θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ Πρόεδρος της υποεπιτροπής θα είναι η βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά. Ακόμη θα συμμετάσχουν οι βουλευτές Μάριος Μαυρίδης, Αθηνά Κυριακίδου και Ρούλα Μαυρονικόλα.