Τα μέλη της ΕΕ σε κοινό σύστημα ασύλου

Μιλώντας σε εργαστήρι με τίτλο “Ελεύθερη διακίνηση: Πέρα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας”, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο συνεδρίου ενόψει της κυπριακής Προεδρίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο Erasmus και το TEPSA, η κ. Μαύρου αναφέρθηκε στα φαινόμενα που παρατηρούνται στην ΕΕ, όπως η επαναφορά συνοριακών ελέγχων σε κράτη- μέλη στην ΕΕ, αλλά και στις προοπτικές εξεύρεσης κοινών θέσεων σε μια ΕΕ που μαστίζεται από την οικονομική κρίση.

Αναφερόμενη στις προτεραιότητες της επικείμενης κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, η Υπουργός Εσωτερικών είπε πως “στόχος μας είναι να κάνουμε τη δική μας συνεισφορά για μια καλύτερη Ευρώπη, μια πιο αποτελεσματική Ευρώπη όχι μόνο για τους πολίτες της, αλλά και για τους γείτονές της, για την προσπάθεια για μια πιο συνεκτική προσέγγιση στο μακροπρόθεσμο επίπεδο σε ζητήματα όπως την σταθερότητα και την ευημερία”.

“Και ιδιαίτερα υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, θα έλεγα ότι είναι η ώρα για την ΕΕ να καθορίσει πολιτικές υπό το φως της αλληλεγγύης της συνεργασίας της και της εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών-μελών και των διαφόρων θεσμών της ΕΕ προκειμένου να εξέλθουμε πιο δυνατοί από την παρούσα κατάσταση”, τόνισε.

Αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στην ΕΕ, οι οποίες, όπως πρόσθεσε, έχουν επιφέρει σημαντικές προκλήσεις στην Ένωση, ιδιαίτερα στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι “μια πιο συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι ακόμη πιο αναγκαία σήμερα για να επιλύσουμε τις προκλήσεις στον τομέα αυτό”.
Παρατήρησε ότι η ΕΕ δεν κατάφερε να εξεύρει την καλύτερη λύση στο φαινόμενο της μετανάστευσης το οποίο, πρόσθεσε “στις μέρες μας έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις”, κάτι ωστόσο που απέδωσε όχι μόνο στην πολιτική προσέγγιση, αλλά στην πολυπλοκότητα της Ένωσης, στους κανονισμούς και στις διαδικασίες.

Αναφερόμενη στην ελεύθερη διακίνηση στην ΕΕ, η κ. Μαύρου συμφώνησε με παρατηρήσεις των συμμετεχόντων ότι το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης πολιτών τίθεται εν αμφιβόλω όχι από μια χώρα στην ΕΕ, αλλά από πολλές.

“Τώρα μιλάμε για έκτακτους έλεγχους σε εθνικά σύνορα, αλλά αυτές οι αποφάσεις κατά κάποιο τρόπο κλονίζουν τον πιο θεμελιώδη πυλώνα της ΕΕ”, είπε και πρόσθεσε: “Προς το παρόν η ΕΕ φαίνεται φοβισμένη από την κρίση αλλά αντί να ανοίξει προς τον υπόλοιπο κόσμο κλείνει όχι μόνο προς τον εαυτό της, αλλά επιπλέον κάποια κράτη-μέλη κλείνουν έναντι άλλων”.

Εκμυστηρεύτηκε πως όταν ανέλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών και είδε τις προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας σκέφθηκε “Θεέ μου μιλάμε για ένα κοινό σύστημα ασύλου σε μια περίοδο που όλα τα κοινά (στην ΕΕ) κλονίζονται”.
“Είναι κρίσιμο τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν σε κοινές διαδικασίες και κοινές πολιτικές αν θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο του ασύλου”, είπε η κ. Μαύρου και κατέληξε: “Αν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν τώρα κάποιες χώρες θα φέρουν το βάρος και ίσως κάποιες κεντρικές χώρες να φέρουν το βάρος σε απόλυτους αριθμούς, αλλά κατ’ αναλογία τα μικρά κράτη που βρίσκονται στο σύνορο (της ΕΕ) θα επωμιστούν το βάρος”.