“Θα δώσουμε μάχη για αποτροπή υφεσιακών όρων”

 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θα δώσει τη μάχη προκειμένου οι όροι που θα προταθούν από την Τρόικα να μην υποσκάπτουν τις προοπτικές ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, τόνισε σήμερα ο Διοικητής της ΚΤΚ Πανίκος Δημητριάδης, αφήνοντας επίσης να νοηθεί ότι θα προστατευθεί το φορολογικό καθεστώς της χώρας.

“Θέλω να διαβεβαιώσω, εκ μέρους της ΚΤΚ, ότι θα δώσουμε τη μάχη σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Κυβέρνηση στα πλαίσια του ρόλου που μας αναλογεί, έτσι ώστε οι όποιοι όροι τεθούν ενώπιων μας να μην υποσκάπτουν τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας μας ούτε και τη θέση της Κύπρου ως χρηματοοικονομικό κέντρο”, υπογράμμισε ο κ. Δημητριάδης σε ομιλία του σε εκδήλωση με τίτλο “Προκλήσεις και προοπτικές της κυπριακής οικονομίας”, που διοργανώνεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ) και το Σωματείο “Φίλοι του ΤΕΠΑΚ” στη Λεμεσό.

Επανέλαβε τη στήριξη της ΚΤΚ στην απόφαση της Κυβέρνησης για προσφυγή της Κύπρου στον ΕΤΧΣ, προσθέτοντας ότι η ένταξη στο Μηχανισμό δεν θα πρέπει να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς “θα βοηθήσει την Κύπρο με ουσιαστικό τρόπο να ξεπεράσει τα σημερινά προβλήματα και να επανέλθει το συντομότερο δυνατό σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης”.

“Η ανάγκη για τη δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης στην ευρωζώνη με ενιαία εποπτεία για τις συστημικές τουλάχιστον τράπεζες, είναι πιστεύω, πέραν από αναγκαία”, είπε, υπενθυμίζοντας ότι την ίδια γνώμη συμμερίζεται ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι.

 

Δημόσια οικονομικά

 

 

 

Στην ομιλία, ο κ. Δημητριάδης παρέθεσε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι δημοσιονομικοί δείκτες της Κύπρου συγκρίνονται ευνοϊκά με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, τονίζοντας ότι είναι συνετό οι όποιες δημοσιονομικές ανισοσκέλειες να σμικρυνθούν με βάση τις δεσμεύσεις της Κύπρου στην ΕΕ.

 

“Η στήριξη βέβαια της ανάπτυξης θα πρέπει να κατέχει ουσιαστικό ρόλο στην πορεία επανόδου της χώρας προς τη δημοσιονομική σταθερότητα”, πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως “για να γίνει η ανάπτυξη πραγματικότητα θα πρέπει, πρώτα από όλα, η διόρθωση των δημοσιονομικών ανισοσκελειών και γενικά η τήρηση του δημοσιονομικού πλαισίου, να γίνει μέσω μιας απόλυτα φιλικής και συμβατής με την ανάπτυξη στρατηγικής”.

 

Αναφέρθηκε στην ανάγκη για μείωση των τρεχουσών δαπανών του κράτους, υπογραμμίζοντας ότι  αυτή “δεν πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις μισθών ή συντάξεων και άλλων επιβλαβών προς την ανάπτυξη μέτρων λιτότητας”.

 

“Αυτά τα μέτρα, εκείνο που συνήθως επιτυγχάνουν – όπως έχει διαφανεί και στην περίπτωση της Ελλάδας – είναι να ενισχύουν το φαύλο κύκλο που δημιουργείται μεταξύ της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας και της επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης και του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων”, τόνισε ο Διοικητής της ΚΤΚ.

 

Πρόσθεσε πως η μείωση των τρεχουσών δαπανών του κράτους μπορεί να προέλθει μέσα από τη σταδιακή μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, την πάταξη της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της κρατικής μηχανής, τη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και την καλυτέρευση της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων του δημόσιου τομέα, την καλύτερη στόχευση των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, την περαιτέρω εμπέδωση της αξιοκρατίας και την αναμόρφωση του συστήματος συντάξεων.

 

Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη, η διάβρωση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Κύπρος.

 

“Κύριος στόχος μας, θα πρέπει να είναι η αύξηση της παραγωγικότητας της χώρας μέσω μιας σειράς διαρθρωτικών αλλαγών αλλά και η συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των απολαβών, όχι απαραίτητα με σημαντικές μειώσεις μισθών που πλήττουν την συνολική ζήτηση και δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας και ύφεσης, αλλά μέσω κυρίως της δημιουργίας ενός πιο ευέλικτου αλλά και δικαιότερου συστήματος καταβολής της ΑΤΑ”, είπε.

 

Τραπεζικό σύστημα

 

 

 

Ο κ. Δημητριάδης τόνισε ότι μετά την κάλυψη των σημερινών κεφαλαιακών αναγκών που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές τράπεζες λόγω της απομείωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους, “η ΚΤΚ τους επόμενους μήνες θα εξετάσει σε βάθος, με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων – και τώρα και με τη βοήθεια του ΔΝΤ – , τόσο το θέμα του βέλτιστου μεγέθους του τραπεζικού συστήματός μας όσο και το θέμα της βέλτιστης δομής του”.

 

Σε σχέση με την προσπάθεια θυγατροποίησης των υποκαταστημάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, ο κ. Δημητριάδης είπε ότι στόχος μας είναι η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012.

 

Επανέλαβε επίσης ότι ο τραπεζικός τομέας είναι πολύ μεγάλος σε σύγκριση με το μέγεθος της κυπριακής οικονομίας.

 

Παρέθεσε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία στο τέλος Δεκεμβρίου 2011, το ενοποιημένο ενεργητικό του συνόλου των τραπεζών που λειτουργούν στην Κύπρο, περιλαμβανομένων και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ανήλθε, σε περίπου 8 φορές το ΑΕΠ της χώρας, ενώ αυτό των εγχώριων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, σε περίπου 5,5 φορές το ΑΕΠ της Κύπρου.