Τι απάντησε το ΥΠΟΙΚ για την υποβάθμιση;

Μετά και τη νέα υποβάθμιση της Κύπρου από τον οίκο Moody’s σε κυπριακά κρατικά ομόλογα κατά δύο μονάδες, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση.

Ο Οίκος Moody’s ανακοίνωσε χθες, 13 Ιουνίου 2012, την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (Κ∆) κατά δύο βαθµίδες, από Ba1 σε Βa3. Ταυτόχρονα, η προοπτική αξιολόγησης της Κ∆ τίθεται σε αρνητικό ορίζοντα.

Ο Οίκος Moody’s υιοθετεί ως κύρια αιτιολόγηση της απόφασης του τη σηµαντική επιδείνωση των προοπτικών της κυπριακής οικονοµίας ως αποτέλεσµα της ουσιαστικής, όπως ο ίδιος ο Οίκος πιστεύει, αύξησης της πιθανότητας για έξοδο της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ. Το άµεσο αποτέλεσµα της αναφερόµενης εξέλιξης είναι η περαιτέρω αύξηση του πιθανού ποσού στήριξης που ενδέχεται να απαιτηθεί να προσφέρει η Κυβέρνηση της Κύπρου στις κυπριακές τράπεζες ένεκα της έκθεσης τους στην ελληνική οικονοµία καθώς επίσης η επιδείνωση των εγχώριων µακροοικονοµικών συνθηκών. 

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η υποβάθµιση κατά δύο βαθµίδες οφείλεται στη διαπίστωση ότι ο κίνδυνος να κληθεί η κυπριακή Κυβέρνηση να προσφέρει µεγαλύτερη από την αρχικά εκτιµηθείσα στήριξη στο τραπεζικό σύστηµα συνδυάζεται µε το αρνητικό γεγονός ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία εξακολουθεί να µην έχει πρόσβαση στη διεθνή αγορά κεφαλαίων.

Ο Οίκος εκτιµά ότι η πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη θα αυξηθεί µετά τις ελληνικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012. Αυτός είναι και ο λόγος, κατά τον Οίκο, που θέτει την αξιολόγηση της Κ∆ υπό αρνητική αναθεώρηση.

Ο Οίκος Moody’s επισηµαίνει ότι οι παράµετροι που θα ληφθούν υπόψη για την επόµενη αναθεώρηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κ∆, θα είναι κυρίως οι εξελίξεις στην Ελλάδα και η επίδραση τους στο αξιόχρεο και τη ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών καθώς επίσης τα µέτρα που θα ληφθούν από τις τράπεζες και την Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση των κινδύνων. Επίσης θα ληφθεί υπόψη πιθανή προσφυγή της Κ∆ σε εξωτερική βοήθεια από την ευρωζώνη, το µέγεθος της εν λόγω βοήθειας και τους όρους που θα επιβληθούν στην Κ∆ για την παραχώρηση της.

Αναφέρεται επίσης ότι το Υπουργείο Οικονοµικών δεν µπορεί να µην παρατηρήσει ότι είναι άξιον απορίας το γεγονός ότι η σηµερινή υποβάθµιση έρχεται µόλις τρεις ηµέρες πριν από τις ελληνικές εκλογές και περίπου 2 εβδοµάδες πριν από τη λήξη της προθεσµίας για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, και ενώ η Κ∆ εξετάζει όλες τις δυνατές εναλλακτικές επιλογές. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Οικονοµικών αναγνωρίζει τις προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Κ∆.

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών καταλήγει στο ότι η Κυβέρνηση παραµένει προσηλωµένη στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων, στη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών του κράτους, και σε συνεργασία µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου , στην αποτελεσµατική διαχείριση των προκλήσεων του τραπεζικού συστήµατος.