Το Υπ. Εργασίας στηρίζει τα άτομα με αναπηρίες

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σωτηρούλα Χαραλάμπους σε χαιρετισμό της στο στο Απογευματινό Τσάι της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού, η κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι “στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας αλλά και στα πλαίσια των σημερινών οικονομικών δεδομένων, λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρίες”.

“Η καταπολέμηση των διακρίσεων σε όλους τους τομείς της ζωής των ατόμων με αναπηρίες, η προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξης, η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας και η επίτευξη προσβασιμότητας σε όλους τους τομείς της ζωής τους βρίσκονται στους άμεσους στόχους του Υπουργείου μας, στα πλαίσια των στοχευμένων πολιτικών μας για τα άτομα με αναπηρίες”, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες είναι αναμφίβολα το μεγαλύτερο μέχρι τώρα ορόσημο στην ιστορία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

Η κ. Χαραλάμπους σημείωσε ότι οι πολιτικές και οι δράσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρμογή της Σύμβασης έχουν ήδη φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες.

Συγκεκριμένα, είπε, ότι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έχει ήδη προωθήσει τον εκσυγχρονισμό των σχεδίων κοινωνικών παροχών και σχεδίων επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς και την αναδιοργάνωση του τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης και την υλοποίηση θετικών μέτρων και ρυθμίσεων για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην απασχόληση.

Ένα βασικό μέτρο, συνέχισε, το οποίο εφαρμόζεται ήδη με πολύ θετικά αποτελέσματα, είναι ο περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2009, ο οποίος αφορά την πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε ποσοστό 10%.

Αξίζει να σημειωθεί, ανέφερε, ότι τα τελευταία δύο χρόνια, κατά τα οποία εφαρμόστηκε ο Νόμος, έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά περίπου 58 άτομα με αναπηρίες.

Επίσης πρόσθεσε ότι ο ο σχεδιασμός ενός νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας, ο οποίος προωθείται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, αποτελεί μια σημαντική καινοτομία που θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες στη χώρα μας.