Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ενίσχυση μονογαμικών οικογενειών

Το οποίο επίδομα, μέχρι την 31η Μαΐου 2012 καταβάλλονταν στο πλαίσιο του Δημοσίου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση για επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας μαζί με συμπληρωμένο έντυπο αίτησης του επιδόματος τέκνου για το έτος 2012.

Διευκρινίζοντας ότι το σχετικό επίδομα δικαιούνται  μόνο οι μονογονεϊκές οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου και ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για επίδομα τέκνου για το έτος 2012, δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξανά, αναφέρει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας περιλαμβάνονται στο σχετικό έντυπο, το οποίο διατίθεται από τα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, το Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα, Πάφο, Πόλη Χρυσοχούς και Πελένδρι και είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στη διεύθυνση www.mof.gov.cy.

Αναφέρει επίσης ότι σύμφωνα με τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2011, μονογονεϊκή οικογένεια σημαίνει οικογένεια στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο ζει με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου, και που διαβιεί μόνος λόγω του ότι είναι άγαμος, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο.

Διευκρινίζει ακόμα ότι το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας παραχωρείται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο εφόσον ο μόνος γονέας και το εξαρτώμενο τέκνο του είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συνεχή και νόμιμη διαμονή στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία για τρία τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή επιδόματος.