Υποχρεωτική η επίδειξη ξεχωριστού διαβατηρίου

 

Με βάση τον κανονισμό είναι υποχρεωτική η επίδειξη ξεχωριστού διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου για να ταξιδέψει οποιοσδήποτε Κύπριος, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ ανεξάρτητα από την ηλικία του. Το ίδιο ισχύει και για τέκνα κάτω των 12 χρόνων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή δεν απαγορεύει τη χρήση ταυτότητας ως ταξιδιωτικού εγγράφου για ταξίδια σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 23/7/2010, με την έναρξη έκδοσης των νέων βιομετρικών διαβατηρίων, τα τέκνα δεν περιλαμβάνονται πλέον στα διαβατήρια γονέων και εκδίδονται ατομικά διαβατήρια και για τα τέκνα κάτω των 18 ετών, ανεξαρτήτως  ηλικίας.

Τα παλιά διαβατήρια τύπου Ε εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, ακόμη και σε περίπτωση που σε αυτά περιλαμβάνονται τέκνα.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται ισχύουν μόνο για τον γονέα κάτοχο του διαβατηρίου και όχι για το/τα τέκνο/α. Σε όσα από αυτά περιλαμβάνονται τέκνα θα πρέπει από τις 26/6/2012 να εξασφαλιστούν ξεχωριστά διαβατήρια για τα τέκνα αυτά.

Σε αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις, είναι αναγκαία η άμεση υποβολή αίτησης για την έκδοση ξεχωριστού διαβατηρίου για τα παιδιά.

Για την έκδοση διαβατηρίου χρειάζονται 2-3 μέρες και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στις Επαρχιακές Διοικήσεις και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Εναλλακτικά, για ταξίδια σε κράτη μέλη της ΕΕ, όπου είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί δελτίο ταυτότητας ως ταξιδιωτικό έγγραφο, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για έκδοση ταυτότητας στις Επαρχιακές Διοικήσεις ή στα Κέντρα Εξυπηρέτηση του Πολίτη, γνωστά ως ΚΕΠ.

Η έκδοση ταυτότητας μπορεί να γίνει σε μία ημέρα. Δελτίο ταυτότητας μπορεί να εκδοθεί και για τέκνο κάτω των 12 χρόνων σύμφωνα με το άρθρο 61 (1) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.

Για την έκδοση ταυτότητας για τέκνο κάτω των 12 χρόνων απαιτείται η συγκατάθεση των δύο γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων, ανάλογα με την περίπτωση όπως ακριβώς ισχύει για την έκδοση διαβατηρίου

Το κοινό προτρέπεται να ελέγξει έγκαιρα πως κάθε πρόσωπο που θα ταξιδέψει θα διαθέτει ατομικό ταξιδιωτικό έγγραφο που ισχύει και να μεριμνά άμεσα για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.