Μείωση 2 εκατομμυρίων στον Δήμο Πάφου

 

Από την προεργασία που σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνεται ότι η μείωση που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος Πάφου, αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ για το 2012. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Φιλελεύθερος , η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχίες στην δημοτική αρχή αφού ουσιαστικά καλείται για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία να διαχειριστεί τον ελλειμματικό προϋπολογισμό. 

Κύρια αιτία για τη σημαντική αυτή μείωση των εσόδων είναι η συνεχόμενη ύφεση που πλήττει την Πάφο, αλλά και η αιφνίδια απόφαση  της κυβέρνησης και της Βουλής για περικοπές στην χορηγία των δήμων.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που είχε επεξεργαστεί ο δήμαρχος και οι επικεφαλής των δημοτικών ομάδων, η δραστική μείωση των εσόδων καλύπτει ουσιαστικά όλους τους τομείς δραστηριότητας της δημοτικής αρχής.

Τα μειωμένα 2 εκατομμύρια έσοδα, αφορούν στο φόρο αποκομιδής σκυβάλων με 250 χιλιάδες ευρώ μείωση, στις άδειες οικοδομής με 100 χιλιάδες μείωση , στα τέλη ύδρευσης με 200 χιλιάδες μείωση, στους χώρους στάθμευσης με 130 χιλιάδες μείωση, στα ενοίκια Βιοτεχνικής Περιοχής με 218 χιλιάδες μείωση αλλά και στην κρατική χορηγία  με 517 χιλιάδες μείωση.

 Ο δήμαρχος αλλά και οι επικεφαλής των δημοτικών ομάδων είχαν προβεί σε μια γενική επισκόπηση της κατάστασης ενώ ταυτόχρονα είχαν ζητήσει εξηγήσεις για τις  συγκεκριμένες πτυχές   των δραστηριοτήτων αυτών.

Μάλιστα διευκρινίστηκε  το γεγονός ότι η υστέρηση στο θέμα των αδειών οικοδομής οφείλεται στο γεγονός ότι η καταβολή αντίτιμου δεν είναι υποχρεωτική με την έκδοσή τους, όπως συμβαίνει αντιθέτως με τις πολεοδομικές άδειες.