Μειώθηκαν οι άνεργοι τον Ιούνιο…

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι άνεργοι τον προηγούμενο μήνα είχαν φθάσει τους 36.001 ανέργους.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2011, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, με βάση στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, αυξήθηκε κατά 7.567 πρόσωπα ή ποσοστό 26,9%.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουνίου του 2012, έφτασε τα 34.215 πρόσωπα, σημειώνοντας αύξηση 7.113 προσώπων ή 26,2%, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2011.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η αύξηση των ανέργων σε σύγκριση με το 2011, αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (αύξηση 1.773 ανέργων), του εμπορίου (αύξηση 1.558), της μεταποίησης (αύξηση 1.119), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 690), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 576), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 219 ανέργων.