Επενδύσεις 8,1 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συνολικά, 8,1 δισ. ευρώ θα στηρίξουν σχέδια και ιδέες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η αναζήτηση νέων λύσεων σε ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις που συνδέονται με την αστικοποίηση και τη διαχείριση αποβλήτων.

Η χρηματοδότηση, που είναι ανοιχτή σε οργανώσεις και επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες εταίρους, αποτελεί τη μερίδα του λέοντος του προτεινόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ για την έρευνα ύψους 10,8 δισ. ευρώ για το 2013.

Η σχετική ανακοίνωση λαμβάνει χώρα λίγες μόνο ημέρες αφότου οι ηγέτες της ΕΕ τόνισαν τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης.

Η επίτροπος Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, δήλωσε ότι «εάν η Ευρώπη επιθυμεί να εξακολουθήσει να ανταγωνίζεται στον 21ο αιώνα, θα πρέπει να στηρίξουμε την έρευνα και την καινοτομία που θα δημιουργήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση, τώρα και στο μέλλον».

Στην Κύπρο, το Πρόγραμμα Εργασίας του ΠΠ7 για το 2013 παρουσιάσθηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο στο Σπίτι της ΕΕ στη Λευκωσία. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης.

Οι προσκλήσεις έχουν ως αντικείμενο τόσο την καινοτομία, όσο και μια σειρά από κοινωνικές προκλήσεις, ρίχνοντας γέφυρες στην πρωτοβουλία «Ορίζων 2020», το επόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την έρευνα από την ΕΕ για το διάστημα 2014-2020.

Συνολικά, για τις θεματικές προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας προορίζεται ποσό ύψους 4,8 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω ενός πακέτου ύψους έως και 1,2 δισ. ευρώ.

Η θέση της Ευρώπης ως προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας για τους ερευνητές θα ενισχυθεί με περίπου 2,7 δισ. ευρώ, κυρίως μέσω ατομικών επιχορηγήσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (1,75 δις. ευρώ) και των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (963 εκ. ευρώ) για την κατάρτιση και την κινητικότητα στην έρευνα.

Με μια πιλοτική πρόσκληση ύψους 12 εκατ. ευρώ θα επιλεγούν συνολικά πέντε Έδρες του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας (ΕΧΕ) που θα φιλοξενηθούν σε πανεπιστημιακά ή άλλα επιλέξιμα ερευνητικά ιδρύματα, σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες σε πέντε διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

Το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο, που ξεκίνησε το 2007, έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 55 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία.

Μέχρι σήμερα έχει χρηματοδοτήσει περίπου 19.000 σχέδια με πάνω από 79.000 συμμετέχοντες (πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις) σε όλα τα κράτη μέλη, κάτι που μέχρι στιγμής ισοδυναμεί με συνολικές επενδύσεις ύψους 25,3 δισ. ευρώ.

Εώς το 2013 υπολογίζεται ότι το ΠΠ7 θα έχει βοηθήσει απευθείας περίπου 55.000 επιμέρους ερευνητές στη σταδιοδρομία τους.