Αύξηση συντάξεων 1,23%

 

 

Oι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσαν ότι θα χορηγηθεί τιμαριθμική αύξηση 1,23% στις υφιστάμενες συντάξεις (βασικές/συμπληρωματικές) των Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 1η Ιουλίου του 2012. 

 

“Από την ίδια ημερομηνία αυξάνεται κατά το ίδιο ποσοστό και το μηνιαίο ποσό της κοινωνικής σύνταξης που πληρώνεται με βάση τη νομοθεσία για τη χορήγηση Κοινωνικής Σύνταξης”, σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Οπως αναφέρουν, “σύμφωνα με τη νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων κάθε Ιούλιο χορηγείται αύξηση στις συντάξεις ίση με την αύξηση του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το πρώτο εξάμηνο του χρόνου, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του δείκτη αυτού κατά το τελευταίο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, νοουμένου ότι η αύξηση είναι ίση με 1% τουλάχιστο”.  

 

“Η αύξηση του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 σε σύγκριση με το τελευταίο εξάμηνο του 2011 ήταν 1,23%, δηλαδή πάνω από 1%”, σημειώνουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.