Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του ΕCO-FIN

 

Η επιμήκυνση κατά ένα έτος της προθεσμίας δημοσιονομικής προσαρμογής της Ισπανίας, η αποστολή συστάσεων σε όλες τις χώρες μέλη για μεταρρυθμίσεις, και η έγκριση των ομολόγων έργου, ήταν οι τρεις βασικές αποφάσεις που λήφθηκαν σήμερα στο Συμβούλιο ΕCO-FIN, υπό την Προεδρία του Κύπριου Υπουργού Οικονομικών, Βάσου Σιαρλή.

Ο κ. Σιαρλή σε δημοσιογραφική διάσκεψη στην οποία μετείχαν και οι Επίτροποι Ολι Ρεν (Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις) και Μισέλ Μπαρνιέ (Υπηρεσίες-Εσωτερική αγορά), παρουσίασε τις αποφάσεις και τα θέματα που συζητήθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης.

Αναφορικά με τις αποφάσεις, η σημαντικότερη ηταν αυτή της Ισπανίας, όπου η συζήτηση στο Συμβούλιο δεν ήταν εύκολη, ωστόσο αναγνωρίστηκε από τις περισσότερες χώρες ότι η Μαδρίτη έκανε όλες τις αναγκαίες προσπάθειες, αλλα η μη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων εντός των προθεσμιών οφείλεται στην ύφεση. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο τελικά να δοθει ένα έτος επιπλέον, οπότε η Ισπανία θα πρέπει να επαναφέρει το έλλειμμα κάτω του 3% του ΑΕΠ στο τέλος του 2014 αντί το 2013.

Οπως ανέφερε ο κ. Σιαρλή, το Συμβούλιο υιοθέτησε τις συστάσεις που υιοθέτησε η Κομισιόν στις 30 Μαίου για κάθε κράτος μέλος, με στόχο τη διόρθωση των διαρθρωτικών ανισορροπιών και την προώθηση της ανάπτυξης και απασχόλησης. Οπως είπε ο κ. Σιαρλή λόγω της νέας οικονομικής διακυβέρνησης η αξιολόγηση των συστάσεων ήταν φέτος πιο δύσκολη.

Σημαντική θεωρείται επίσης και η απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται οριστικά η έκδοση του πολιτικού προγράμματος των ομολόγων έργου για την περίοδο 2012 και 2013. Οπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί μέσω μόχλευσης στις αγορές με την εγγύση 230 εκατ. από τον κοινοτικό προυπολογισμό θα ανέλθει σε 4,6 δισ. ευρω, ενώ θα χρηματοδοτηθούν έργα υποδομής στις μεταφορές, την ενέργεια και τα δίκτυα.

Ο Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε με την έναρξη της συνεδρίασης τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα του, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά και της ανάπτυξης και απασχόλησης με έμφαση στην κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Αλλα θέματα που συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρία, χωρίς να ληφθούν αποφάσεις ήταν οι προτάσεις της Κομισιόν για την προώθηση του μηχανισμού αναδιάθρωσης ή εκκαθάρισης τραπεζών με στόχο να μην επιβαρρύνονται στο μέλλον οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι για τις διασώσεις, αλλά οι μέτοχοι και οι πιστωτές των τραπεζών.

Τέλος συζητήθηκε και η συνέχεια που θα δοθεί σχετικά με τις αποφάσεις των Ευρωπαίων ηγετών για την προώθηση της οικονομικής και δημοσιονομικής ενοποίησης της Ευρωζώνης, καθώς και την ευρωπαική τραπεζική ενοποίηση. Για μεν την οικονομική και δημοσιονομική ολοκλήρωση ο κ. Σιαρλή επισήμανε ότι ο Πρόεδρος της ΕΕ, Χέρμαν Βαν Ρόμπει θα παρουσιάσει μια ενδιάμεση έκθεση τον Οκτώβριο και στη συνέχεια την τελική στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Για δεν την τραπεζική ενοποίηση ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι η Κομισιόν θα υποβάλει την πρόταση στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η Κυπριακή Προεδρία θα επιδιώξει στο πλαίσιο του Συμβουλίου ΕCO-FIN την υιοθέτησή τους το συντομότερο δυνατόν στη διάρκεια της θητείας της.