Δανεισμός 250 εκ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση χρέους

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το Υπουργείο Οικονομικών, η πώληση Γραμματίων του Δημοσίου, που θα εκδοθούν με ιδιωτική τοποθέτηση, θα γίνει στις 12 Ιουλίου του 2012 και θα είναι τρίμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο των Γραμματίων θα ανακοινωθεί μετά την έκδοση. 

“Με τον πιο πάνω τρόπο θα εξασφαλισθεί ποσό της τάξεως των 250 εκ. ευρώ το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών αναχρηματοδότησης του Δημοσίου χρέους”, σημειώνει το Υπουργείο Οικονομικών.