Πρώτο ECOFIN υπό την κυπριακή Προεδρία

 

Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, Υπουργός Οικονομικών Βάσος Σιαρλή θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης, ενώ θα γίνει συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση (two pack).

Θα συζητηθεί επίσης η ανανεωμένη πρόταση κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD4), η δημοσιονομική και οικονομική ολοκλήρωση και τραπεζική ενοποίηση, καθώς και η πρόταση της Κομισιόν για σύσταση κοινής εποπτείας των ευρωπαϊκών τραπεζών υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στην ατζέντα της συνεδρίας περιλαμβάνεται συζήτηση και για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 28-29 Ιουνίου, καθώς και έγκριση συστάσεων για κράτη-μέλη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου.