Εκτεθειμένοι οι εργαζόμενοι του Σφαγείου Κοφίνου

 

Οι εργαζόμενοι, σε ψήφισμα τους προς την Υπουργό Εσωτερικών Ελένη Μαύρου, εκφράζουν την έντονη ανησυχία, προβληματισμό και αγανάκτηση τους, «αφού οι υποσχέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και  παραμένουν  εκτεθειμένοι».

Αναφέρουν, επίσης, ότι οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν τους εργαζόμενους σε μια τέτοια απόφαση είναι ότι ο Οργανισμός παρέμεινε χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο από το Δεκέμβριο του 2011, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παρθούν άμεσα κρίσιμες αποφάσεις και να επιδεινώνεται περαιτέρω  η κακή κατάσταση του Οργανισμού, ότι η οικονομική κατάσταση του Οργανισμού είναι τέτοια που δεν διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο Οργανισμός να καταρρεύσει κάτω από το βάρος των χρεών του αφήνοντας εκτεθειμένο το προσωπικό πριν υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί επιβίωσης του που έχουν αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Άλλος ένας λόγος για τη διαμαρτυρία των εργαζομένων έγκειται στο ότι δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα σεντ από τα δικαιώματα των εργαζομένων που έχουν απολυθεί με πλεονασμό στις 12/4/12 παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για καταβολή των ωφελημάτων στις 30 Απριλίου 2012. Επίσης, στους βασικούς λόγους που τους οδήγησαν στη διαμαρτυρία περιλαμβάνονται η μη καταβολή του 13ου μισθού για το έτος 2011 στους εν υπηρεσία εργαζομένους, καθώς και σε όσους έχουν απολυθεί / αποχωρήσει από τον Οργανισμό, η μη καταβολή των οφειλών του Οργανισμού στα διάφορα κοινωφελή ταμεία του προσωπικού και η μη ολοκλήρωση και καθυστέρηση στη μετακίνηση όλων των συντάξιμων υπαλλήλων του Οργανισμού προς τους Δήμους.

Στο ψήφισμα τους, οι εργαζόμενοι του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου αναφέρονται σε «απαράδεκτη καθυστέρηση στην επίλυση  των προβλημάτων» που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός και τα οποία έχουν τεθεί στην Κυβέρνηση εδώ και αρκετά τώρα χρόνια.

Σημειώνουν  «πως τυχόν μη στήριξη του Οργανισμού από την Κυβέρνηση θα οδηγήσει σε κλείσιμο του Οργανισμού με δυσμενείς συνέπειες τόσο στους εργαζόμενους, στους καταναλωτές, στον τομέα της σφαγής, της εμπορίας κρεάτων όσο και στην οικονομία γενικότερα» και αναμένουν από την Κυβέρνηση και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει διοριστεί ότι οι λύσεις που θα δοθούν, θα έχουν ως στόχο τη βιωσιμότητα του Οργανισμού για να συνεχίσει να διατηρεί το ρυθμιστικό του ρόλο και παράλληλα να διασφαλίσει τη συνέχιση της εργοδότησης των εργοδοτουμένων.

Καλούν, παράλληλα, την Κυβέρνηση  να εκφράσει άμεσα και έμπρακτα την στήριξη της προς τον Οργανισμό δίδοντας οριστικές λύσεις στα προβλήματα προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Οργανισμού.

Δηλώνουν, τέλος, πως δεν θα ανεχθούν ούτε θα αποδεχθούν θυματοποίηση οποιουδήποτε εργαζόμενου λόγω της ρευστής κατάστασης που έχει περιέλθει ο Οργανισμός.