Έγγραφο Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ για ΠΔΠ

 

Καθ `όλη τη διαδικασία, η Προεδρία θα εργαστεί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Στο έγγραφο που έχει στην κατοχή του το ΚΥΠΕ και αφορά στον προγραμματισμό της Προεδρίας σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου χαιρέτισε την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τη Δανική Προεδρία, η οποία παρέχει μια βάση και κατευθύνσεις για το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της επόμενης Προεδρίας.

Το έγγραφο, που παρουσιάστηκε στην πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων (ΚΟΡΕΠΕΡ) στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, υπενθυμίζει ότι στα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέφερε ότι το διαπραγματευτικό πλαίσιο θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2012, σεβόμενο την αρχή ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα.

Προστίθεται ότι σύμφωνα με την εντολή που δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Προεδρία θα συνεχίσει το εντατικό έργο για την προετοιμασία μιας συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του 2012.

«Καθ `όλη τη διαδικασία, η Προεδρία θα εργαστεί στενά με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ», τονίζεται στο έγγραφο.

Προσθέτει επίσης ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνο για το φάκελο αυτό, τόσο για το συντονισμό των εργασιών σχετικά με το ΠΔΠ όσο και για την προετοιμασία των συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα επανέρχεται στο ΠΔΠ σε κάθε του συνεδρίαση. Επιπλέον, οι Υπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τα θέματα κατά την Ατυπη Σύνοδο των Υπουργών και Υφυπουργών για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις στις 30 Αυγούστου στην Κύπρο.

Στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, η Κυπριακή Προεδρία θα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να υπάρξει μια κοινή αντίληψη που να οδηγήσει στην έγκαιρη υιοθέτηση των σχετικών αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Προεδρία θα συνεχίσει τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα οργανώσει ενημερωτικές συναντήσεις με εκπροσώπους του ΕΚ στο περιθώριο κάθε Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων όταν θα συζητείται το ΠΔΠ.

Η Προεδρία θα ενημερώσει, επίσης, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για την έκβαση των συζητήσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μόλις επιτευχθεί συμφωνία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Προεδρία θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι όλα τα νομοθετικά κείμενα θα εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται στη Συνθήκη και με σεβασμό του ρόλου των διαφόρων θεσμικών οργάνων.