Επίσκεψη διερευνητικού χαρακτήρα για την Τρόικα

Ο Οικονομικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Ανδρέας Τρόκκος, δήλωσε ότι ενδεχομένως μέχρι το τέλος του Ιούλη να υπάρξει ουσιαστικά η δυνατότητα υπογραφής ενός μνημονίου συναντίληψης με την Τρόικα.

«Η αποστολή είναι ξεκάθαρα διερευνητικού χαρακτήρα σε αυτό το στάδιο. Σε επίπεδο τεχνοκρατών, αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο να δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα στα μέλη της αντιπροσωπείας σε όλους τους τομείς, είτε αυτό αφορά το χρηματοοικονομικό τομέα αλλά και ευρύτερα στα δημοσιονομικά θέματα και τα μακροοικονομικά. Πιστεύουμε ότι η αποτύπωση και η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας είναι η καλύτερη βάση ούτως ώστε σε μεταγενέστερο στάδιο να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση ως προς τον τρόπο της αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία στο παρόν στάδιο», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι σκοπός της αποστολής είναι η αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της οικονομίας ευρύτερα.

Ερωτηθείς για τις συγκεκριμένες πτυχές της οικονομίας τις οποίες θα διερευνήσει η Τρόικα, ο κ. Τρόκκος ανέφερε ότι ο χρηματοοικονομικός τομέας θα έχει βαρύνουσα σημασία στο όλο πρόγραμμα. Η διερεύνηση σε αυτό τον τομέα, είπε, αφορά την ανάλυση της όλης κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου, το οποίο ως είχε και έχει μεγάλη έκθεση στην Ελλάδα, είτε μέσω της κατοχής σημαντικών ποσών ελληνικών ομολόγων είτε μέσω μεγάλου δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα.

Σε παρατήρηση ότι η Τρόικα θα δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο κ. Τρόκκος ανέφερε ότι η απεικόνιση της εικόνας στον τραπεζικό τομέα συνεπάγεται μιας ενδελεχούς μελέτης του όλου δανειακού χαρτοφυλακίου και των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών.

Όσον αφορά τα δημοσιονομικά, ο κ. Τρόκκος είπε ότι θα γίνει μια ενδελεχής ανάλυση των πρόσφατων εξελίξεων όσον αφορά τα δημοσιονομικά μεγέθη και των εκτιμήσεων των κυβερνητικών υπηρεσιών αναφορικά με την πορεία των δημοσίων οικονομικών.

Όσον αφορά τα μακροοικονομικά, είπε ότι εκεί θα συζητηθούν τα ευρύτερα μακροοικονομικά μεγέθη, η πορεία της παραγωγικότητας της κυπριακής οικονομίας, η ανεργία και θα γίνει ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τα θέματα της αγοράς εργασίας, της ΑΤΑ κ.τ.λ.

«Ουσιαστικά περιμένω ότι πέραν του τραπεζικού τομέα ουσιαστικά τα μέτρα θα περιστραφούν γύρω από την εκπλήρωση των επτά εισηγήσεων τις οποίες περιλαμβάνει το έγγραφο στο οποίο έγινε η αξιολόγηση του προγράμματος σταθερότητας της κυπριακής οικονομίας», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τον τρόπο αξιολόγησης και διαβουλεύσεων εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο κ. Τρόκκος εξήγησε ότι σε πρώτο στάδιο είναι σημαντικό να υπάρχει απεικόνιση της σωστής εικόνας γιατί το α ή το β αποτελεί αδυναμία της κυπριακής οικονομίας και να υπάρχει μια κοινή διαπίστωση από την κυπριακή πλευρά και από την πλευρά της Τρόικα ότι πράγματι αυτό αποτελεί μια αδυναμία. Μετά, συνέχισε, θα πρέπει να βρεθούν οι τρόποι αντιμετώπισης αυτής της αδυναμίας.

Ο κ. Τρόκκος είπε ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό ο φορέας ή η χώρα που θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα να το δεχτεί σαν δικό του, κάτι που όπως είπε γνωρίζει η Τρόικα από την εμπειρία που είχε από άλλες χώρες.

«Αν δεν το δεχτεί σαν δικό του, αν δεν το πιστεύει αυτό το πρόγραμμα και αυτά τα μέτρα τα οποία πρέπει να παρθούν, τότε ενδεχόμενα δεν θα υπάρχει πιστή εφαρμογή του προγράμματος και δεν θα επέλθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα», τόνισε.

Ο κ. Τρόκκος είπε επίσης ότι για την καλύτερη προετοιμασία των συναντήσεων της αποστολής έχουν σταλεί δύο ερωτηματολόγια από την Τρόικα, το ένα για το χρηματοοικονομικό τομέα και το άλλο τα μακροοικονομικά και τα δημοσιονομικά. Όπως είπε, στα πλαίσια των επαφών έχει γίνει προετοιμασία στη βάση αυτών των ερωτηματολογίων, έχουν οριστεί οι λειτουργοί από την Κεντρική Τράπεζα, το Υπουργείο και τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες για να αποτυπώσουν ουσιαστικά την εικόνα στα θέματα τα οποία θίγονται και αυτές οι παρουσιάσεις, οι απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν, θα αποτελέσουν αντικείμενο των συναντήσεων που θα αρχίσουν αύριο.

Πρόσθεσε ότι ενδεχομένως στις 6 Ιουλίου θα γίνει η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διάγνωσης και ότι σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλες επισκέψεις.

Ανέφερε ακόμα ότι είναι πιθανόν μέχρι το τέλος του Ιούλη να υπάρξει ουσιαστικά η δυνατότητα υπογραφής ενός μνημονίου συναντίληψης με την Τρόικα, ούτως ώστε να αρχίσει ουσιαστικά η υλοποίηση του προγράμματος.

Διευκρίνισε επίσης ότι σήμερα τα μέλη της Τρόικας δεν είχαν καμιά επαφή με καμιά υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλη δημόσια Υπηρεσία, αλλά οι ίδιοι είχαν κάποιες συντονιστικές επαφές μεταξύ τους.

Ερωτηθείς κατά πόσο θα εκδοθεί διάταγμα για την Τράπεζα Κύπρου, ανέφερε ότι η προσέγγιση είναι ότι πρέπει να διαπιστωθούν οι πραγματικές κεφαλαιακές ανάγκες των Τραπεζών, κάτι που θα γίνει στα πλαίσια της διαγνωστικής άσκησης από πλευράς Τρόικας, ενδεχομένως και με τη βοήθεια άλλων, συνεπώς δεν θα βγει διάταγμα, αφού η αίτηση ένταξης στο Μηχανισμό, δημιουργεί ουσιαστικά τον αξιόπιστο μηχανισμό στήριξης του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου και άρα διασφαλίζει της συνθήκες χρηματοοικονομικής σταθερότητας.