Εποχή για Πυρκαγιές

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με αφορμή τις ψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν και την αναμενόμενη σταδιακή άνοδο τους, απευθύνει στο κοινό θερμή έκκληση να αποφεύγει ενέργειες και δραστηριότητες που  πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Το κοινό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να αποφεύγει τη χρήση της φωτιάς στις διάφορες δραστηριότητες του καθώς και τη ρίψη αποτσίγαρων στο έδαφος. Παράλληλα τονίζεται ότι το κάψιμο χόρτων, αποκλαδιών και σκυβάλων απαγορεύεται, ενώ η χρήση εργαλείων ή γεωργικών μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες ή φλόγα, όπως σμυριλλιοτροχοί, οξυγονοκόλληση και ηλεκτροσυγκόλληση πρέπει να αποφεύγεται.

Όσοι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τέτοιου τύπου μηχανήματα ή εργαλεία, ακόμη και αν είναι βέβαιοι ότι έχουν λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα, προτρέπονται να ενημερώνουν έγκαιρα τον πλησιέστερο δασικό ή πυροσβεστικό σταθμό.

Προσοχή πρέπει να δοθεί και στα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τις εξατμίσεις διαφόρων ηλεκτρογεννητριών ή υδραντλιών στο ύπαιθρο.

Τονίζεται ότι το άναμμα φωτιάς για την ετοιμασία ή το ζέσταμα φαγητού επιτρέπεται μόνο μέσα στις ψησταριές που βρίσκονται στους εκδρομικούς χώρους.

Όποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, μέσα ή κοντά στο δάσος παρακαλείται να ενημερώσει χωρίς καμιά καθυστέρηση τον πλησιέστερο Δασικό Σταθμό ή να τηλεφωνήσει στο 1407.