Η έκδοση ομολόγων δεν θα επιβαρύνει το Δημόσιο χρέος

 

Σε διευκρινιστική του ανακοίνωση μετά από δηλώσεις που έγιναν αναφορικά με τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό του κράτους, το Υπουργείο αναφέρει ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια ικανοποίησης των βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών που προκύπτουν κυρίως από την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δημόσιου χρέους.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε ανανέωση των 200 εκ ευρώ Γραμματίων Δημοσίου που λήγουν στις 6 Ιουλίου 2012, για περαιτέρω ένα μήνα.  “Εξαιρουμένων των τόκων η καθαρή επίπτωση στα ρευστά διαθέσιμα του Δημοσίου  μετά την ανανέωση είναι μηδενική”, σημειώνεται.

Τονίζει ωστόσο ότι με βάση το απόρρητο των τραπεζικών συναλλαγών, το ΥΠΟΙΚ δεν μπορεί ως εκδότης να αναφερθεί ονομαστικά στους επενδυτές κρατικού χρέους μονομερώς, χωρίς τη συγκατάθεση του επενδυτή.

Αναφέρει ακόμη ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 οι λήξεις χρέους για το 2012 ήταν 2,7 δισ. ευρώ, όπως έχει δημοσιευτεί λεπτομερώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών από τον Ιανουάριο 2012, και στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2011, που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2012. 

“Συνεπώς, οι δηλώσεις που έγιναν για κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών από τη εισροή του διακρατικού δανείου από τη Ρωσική Ομοσπονδία ύψους 2,5 δισ. ευρώ αφορούσαν τις ανάγκες που προκύπτουν για την αναχρηματοδότηση των πιο πάνω λήξεων χρέους, σημείο που επισημάνθηκε και στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την κυπριακή οικονομία το Νοέμβριο 2011”, σημειώνεται.