«Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να είναι η εύκολη λύση»

Η ένταξη της Κύπρου στο Μηχανισμό αποτελεί αρνητική εξέλιξη που θα μπορούσε να αποφευχθεί, αν η Κυβέρνηση εφάρμοζε έγκαιρα και αποτελεσματικά πολιτικές για δημοσιονομική εξυγίανση και την αποτροπή των λανθασμένων τραπεζικών επιλογών, αναφέρει η ΣΕΚ, ενώ προσθέτει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να είναι και πάλι η εύκολη λύση.

Σε ανακοίνωσή της, η συντεχνία προσθέτει ότι η ένταξη στο Μηχανισμό περιορίζει τη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να διαθέτει ανεξαρτησία στη διαχείριση των οικονομικών της ζητημάτων.

Συμπληρώνει ότι παρά τα αρνητικά δεδομένα που δημιουργούν ανασφάλεια και αβεβαιότητα στους πολίτες, μπορούν να υπάρξουν και θετικά, αν η Κυβέρνηση εξασφαλίσει μέσα από διεκδικητική πολιτική επαρκή χρηματοδότηση που θα σπρώξει προς τα εμπρός την ανάπτυξη.

«Το κράτος, με την καθοδήγηση της Τρόικας, θα πρέπει να νοικοκυρευτεί και να σταματήσει να είναι σπάταλο», προστίθεται.

Η ΣΕΚ εκφράζει παράλληλα προβληματισμό και ανησυχία, ιδιαίτερα για κάποιες πρακτικές που εφάρμοσε η Τρόικα σε άλλες χώρες και οδήγησαν στην σκληρή λιτότητα και στη μείωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.

Συμπληρώνει ότι η σκληρή λιτότητα δεν μπορεί να είναι η λύση, ενώ προσθέτει ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να είναι και πάλι η εύκολη λύση. «Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεν θα ενισχυθεί μόνο μέσα από τη συρρίκνωση των μισθών και των ωφελημάτων της εργατικής τάξης», αναφέρεται.

Η ΣΕΚ καταλήγει, λέγοντας ότι η Κύπρος κατά το παρελθόν διαχειρίστηκε κρίσιμα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, μέσα από κοινωνικό διάλογο και διαβούλευση, κάτι που πρέπει να γίνει και τώρα.