«Η Προεδρία θα συνεργαστεί στενά με το ΕΚ»

 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας ενώπιον της Επιτροπής για Νομικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Λουκά είπε ότι στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, η Κύπρος στοχεύει στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση του Κανονισμού Βρυξέλλες Ι επί Κυπριακής Προεδρίας.

Το νομοθέτημα αυτό, είπε, αποτελεί το θεμέλιο της δικαστικής συνεργασίας στον τομέα του αστικού δικαίου, καθότι θέτει τους κανόνες για τη δικαιοδοσία, αναγνώριση και  εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

«Κύριος σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι η άρση των υφιστάμενων εμποδίων για τη διασυνοριακή εφαρμογή αποφάσεων», συνέχισε. 

Η Κυπριακή Προεδρία, επίσης, θα εξετάσει ως προτεραιότητα την πρόταση για δημιουργία Ευρωπαϊκής Διαταγής Διατήρησης Λογαριασμού για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών και ο κ. Λουκά ανέφερε ότι «στόχος είναι να εργασθούμε σκληρά για την επίτευξη όσο το δυνατό μεγαλύτερης προόδου».

«Ο προτεινόμενος Κανονισμός είναι πολύ σημαντικός. Θα αποτελέσει το πρώτο νομοθέτημα που θα εισάξει μέτρο εκτέλεσης σε επίπεδο ΕΕ», συμπλήρωσε.

Όπως είπε, η Κυπριακή Προεδρία προτίθεται  να προχωρήσει με τις συζητήσεις σε επίπεδο ομάδας εργασίας, με στόχο την κατάληξη σε μια ολοκληρωμένη πρόταση που να εξυπηρετεί τους σκοπούς της διευκόλυνσης εκτέλεσης απόφασης με την παγοποίηση τραπεζικού λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο, αλλά και η οποία θα διασφαλίζει επαρκώς τόσο τα δικαιώματα των διαδίκων, όσο και τα δικαιώματα τυχόν τρίτων ατόμων, τα οποία δυνατό να επηρεάζονται από τη διαδικασία αυτή.

Ο κ. Λουκά πρόσθεσε ότι η Προεδρία σκοπεύει, περαιτέρω, να συμβάλει στην ενίσχυση της άσκησης των περιουσιακών δικαιωμάτων  των πολιτών, συνεχίζοντας τις εργασίες στις δύο προτάσεις Κανονισμού του Συμβούλιου, σχετικά με τη Δικαιοδοσία, το Εφαρμοστέο Δίκαιο, την Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων σε θέματα των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων  και  των Περιουσιακών Σχέσεων των Καταχωρημένων Συντρόφων.

«Οι δύο αυτές προτάσεις αποτελούν προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία και πρόθεση μας είναι όπως εργασθούμε εντατικά, καθότι θεωρούμε ότι η υιοθέτηση των δύο αυτών  προτάσεων, θα διευκολύνει την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών», συνέχισε.

Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι η Προεδρία θα εργαστεί επίσης για την υιοθέτηση του Κανονισμού για την Αμοιβαία Αναγνώριση των Μέτρων Προστασίας σε Αστικές Υποθέσεις.

Εξήγησε ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ σημαντική για τους ευρωπαίους πολίτες, εφόσον θα ολοκληρώσει το νομικό πλαίσιο προστασίας των θυμάτων παρέχοντας ένα γρήγορο και εύκολο μηχανισμό διασυνοριακής αναγνώρισης των μέτρων για την προστασία των ατόμων αυτών.

Όσον αφορά την προώθηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου των Πωλήσεων, είπε ότι αν και το θέμα δεν συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της Κύπρου, θα συνεχίσει τη συζήτηση.

Για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 και την Πρόταση Κανονισμού για το Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»  επισήμανε ότι για το θέμα αυτό, κρίνοντας από τις μέχρι σήμερα ανεπίσημες επαφές με τους εισηγητές στις Επιτροπές JURI και LIBE, φαίνεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με το Συμβούλιο αναφορικά με πολλά καίρια ζητήματα και πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Προεδρία προσβλέπει στην έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωκοινοβούλιο, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση μέχρι το τέλος του χρόνου.   

Όσον αφορά θέματα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και ηλεκτρονικού δικαίου, η συνέχιση των εργασιών στον τομέα e-justice κρίνεται ως σημαντική, με στόχο τη δημιουργία μίας μονοθυριδικής πρόσβασης (one stop shop)  στον τομέα της δικαιοσύνης, είπε ο Υπουργός και πρόσθεσε ότι η Κομισιόν επιθυμεί να υιοθετηθεί εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2012 η πρόταση αυτή.

Κατέληξε λέγοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία, στο πλαίσιο των εργασιών όσον αφορά το e-law,  θα συνεχίσει τις εργασίες προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προς όφελος όλων των πολιτών.