Οι στόχοι και τα καθήκοντα της Κυπριακής Προεδρίας…

Η αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης και η αποτελεσματικότερη λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας προς όφελος των πολιτών, είναι οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για το δεύτερο εξάμηνο του 2012, αναφέρει δημοσίευμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Κομισιόν με τίτλο «Η Κύπρος στο τιμόνι της ΕΕ».

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα της διαδικτυακής υπηρεσίας της Επιτροπής, οι εθνικοί προϋπολογισμοί πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα όρια που συμφωνήθηκαν στην ΕΕ, ενώ παράλληλα πρέπει να τονωθεί η ανάπτυξη. Στους επόμενους έξι μήνες η Κύπρος θα εστιάσει την προσοχή της σε μέτρα που βοηθούν στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Ένα από τα βασικά καθήκοντα της χώρας είναι η επίτευξη συμφωνίας για τις δημοσιονομικές προτάσεις 2014-20 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι στις προτάσεις αυτές καθορίζονται οι μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες της ΕΕ, δηλαδή επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργία απασχόλησης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, η Κύπρος θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση του οικονομικού συντονισμού των χωρών της ΕΕ και για την παρακολούθηση των εθνικών προϋπολογισμών, ώστε αυτοί να μην ξεπερνούν τα συμφωνηθέντα όρια.

Μια άλλη προτεραιότητα είναι η επένδυση σε προγράμματα που δημιουργούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, καθώς και η κατάρτιση των πολιτών, κυρίως των άνεργων νέων, ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Η Κύπρος θα προωθήσει προγράμματα που στοχεύουν σε ένα δραστήριο και υγιεινό τρόπο ζωής και αφορούν θέματα σχετικά με τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης.

Επισημαίνεται επίσης ότι η Κύπρος θα στηρίξει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τα οφέλη της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης (της “ενιαίας αγοράς”) και, κατά συνέπεια, να τονωθεί η ανάπτυξη.

Έμφαση θα δοθεί σε μέτρα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων, καθώς και στη δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Η Κύπρος θα επιτηρεί τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις για τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών. Η διασύνδεση των υποδομών της ΕΕ βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλει στη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές.

Ένας από τους βασικούς στόχους της χώρας είναι επίσης η επίτευξη συμφωνίας για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, τονίζει η Κομισιόν, υπενθυμίζοντας ότι οι προτάσεις της στο θέμα αυτό που τέθηκαν υπόψη των Ευρωπαίων ηγετών, στοχεύουν στην προώθηση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.

Σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων της Ευρώπης, τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η επίτευξη συμφωνίας για κοινούς κανόνες σχετικά με τους αιτούντες άσυλο, μετά τα περσινά γεγονότα στη Βόρεια Αφρική που οδήγησαν σε συρροή μεταναστών στην Ευρώπη.

Οι ηγέτες της ΕΕ δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ενώ θεωρούν ότι πρέπει να επιτευχθούν νέες συμφωνίες για την εσωτερική ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας της ΕΕ, καταλήγει το δημοσίευμα, το οποίο παραπέμπει τους αναγνώστες στο πλήρες πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας.