Η συνέντευξη Δ.Χριστόφια για την Προεδρία της Ε.Ε


 

Η Κυπριακή Προεδρία θα κατευθύνει τις προσπάθειές της, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, προς μία αποτελεσματική και βιώσιμη Ευρώπη, με οικονομία υψηλότερων επιδόσεων που θα βασίζεται στην ανάπτυξη, μια Ευρώπη κοντά στους πολίτες της και με ενεργή παρουσία παγκοσμίως, τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή υπηρεσία του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία δημοσιεύεται σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του θεσμικού οργάνου.
 
Ο κ. Χριστόφιας απαντώντας στις ερωτήσεις δημοσιογράφων, κάνει μια πλήρη ανάλυση των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας σε όλους τους τομείς. Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:
 
Κύριε Πρόεδρε, προτού αναλάβετε την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, για πρώτη φορά από την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η χώρα σας είχε όραμα για μια καλύτερη Ευρώπη, μια Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της και στον κόσμο, με θετική εικόνα, ιδίως για τις νεότερες γενιές. Πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το όραμα στην παρούσα οικονομική συγκυρία;
Η κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για μια καλύτερη Ευρώπη, μία Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της και στον κόσμο. Πιστεύουμε ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να βγει από το πλαίσιο της παραδοσιακής συζήτησης για το κατά πόσον χρειάζεται «περισσότερη» ή «λιγότερη» Ευρώπη. Το θέμα είναι να έχουμε μία καλύτερη Ευρώπη, πιο αποτελεσματική και βιώσιμη Ευρώπη, με οικονομία υψηλότερων επιδόσεων που θα βασίζεται στην ανάπτυξη, μία Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και μία Ευρώπη με ενεργή παρουσία παγκοσμίως. κοντά στους γείτονές της.
Αναμφίβολα, οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης του δημοσίου χρέους στην ΕΕ έχουν επηρεάσει δυσμενώς την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, υπονομεύοντας την κοινωνική συνοχή. Είναι πλέον καιρός να στρέψουμε όλες τις προσπάθειές μας προς μία καλύτερη Ευρώπη για τις νεότερες γενιές. Αυτός είναι ο στόχος της κυπριακής Προεδρίας: μια Ευρώπη της ελπίδας. Ακόμη και ένα μικρό βήμα προς αυτό το στόχο θα το θεωρήσουμε επιτυχία. Δεν πρόκειται για υπερβολικά φιλόδοξη δήλωση, αντιλαμβανόμαστε τους περιορισμούς της εξάμηνης διάρκειας της Προεδρίας. ωστόσο, κατανοούμε επίσης ότι είναι καιρός να εστιάσουμε στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιριών κυρίως για τους νέους, οι οποίοι είναι το μέλλον της Ευρώπης.
 
Ποιες προτεραιότητες θα συζητηθούν στο Συμβούλιο κατά την κυπριακή Προεδρία;
Υπάρχουν πολλές προτεραιότητες και καίρια ζητήματα που θα συζητηθούν στο Συμβούλιο κατά την κυπριακή Προεδρία, μερικά από τα οποία είναι τα εξής:
-Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο – 2014-2020 (και τα σχετικά δημοσιονομικά προγράμματα). Ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να εγκριθεί ένας δίκαιος και αποτελεσματικός προϋπολογισμός της ΕΕ, που θα δημιουργεί ανάπτυξη και ευκαιρίες απασχόλησης.
-Πολιτική συνοχής: Ο στόχος της Προεδρίας θα είναι να σημειωθεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδος, δεδομένης της καίριας σημασίας της περάτωσης των διαπραγματεύσεων για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Για αυτό, βέβαια, προϋπόθεση είναι να περατωθούν οι διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
-Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ): Η κυπριακή Προεδρία θα προσπαθήσει να προχωρήσει τις συζητήσεις ένα βήμα πιο πέρα. Η Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι, μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία για το ΠΔΠ, οι εργασίες επί της ουσίας των μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ θα έχουν προχωρήσει, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία εν συνεχεία σύναψη συμφωνίας.
-Οικονομική διακυβέρνηση – Οικονομική κρίση – Ανάπτυξη: Η κυπριακή Προεδρία φιλοδοξεί να εργαστεί για το νέο ενισχυμένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και να ενισχύσει τη δημοσιονομική εποπτεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Επίσης, η κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει τις πολιτικές που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικότητα, ευημερία και θέσεις εργασίας. Θα δοθεί έμφαση στους τομείς που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ανάπτυξης, περιλαμβανομένου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020, την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, την υλοποίηση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και την Πρωτοβουλία για τη δέσμη απασχόλησης και τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους.
-Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου: Ο στόχος είναι να υλοποιηθεί το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου μέχρι το τέλος του 2012, εστιάζοντας στην ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων που χρειάζονται διεθνή προστασία.
-Ενιαία αγορά: Φιλοδοξούμε να προωθήσουμε την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς, ώστε να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, να επιτευχθεί κοινωνική πρόοδος και να υποστηριχθούν οι ανάγκες των ΜΜΕ και των καταναλωτών.
-Πακέτο διεύρυνσης: Πρόθεσή μας είναι να προωθήσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες και δράσεις για να προχωρήσουμε την πολιτική διεύρυνσης.
 
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι οι διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που καλύπτει την περίοδο 2014-2020. Πώς μπορεί να συνεισφέρει η κυπριακή Προεδρία στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων;
Στηριζόμαστε στην πολύ καλή δουλειά της δανικής Προεδρίας και περιμένουμε να «κληρονομήσουμε» αυτό τον φάκελο. Θα εργαστούμε σκληρά για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ. Φιλοδοξία μας είναι να συμφωνήσουμε έναν δίκαιο και αποτελεσματικό προϋπολογισμό της ΕΕ, που θα στοχεύει στη δημιουργία ανάπτυξης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την Ένωση, τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει υπόψη την οικονομική ανάκαμψη των κρατών μελών. Ωστόσο, η όλη συζήτηση της σημερινής οικονομικής συγκυρίας είναι δύσκολη και απαιτεί να σεβαστούμε τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για να συνδυάσουν τη δημοσιονομική εξυγίανση με την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με παράλληλη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Στις διαπραγματεύσεις, η κυπριακή Προεδρία θα ενεργήσει ως ουδέτερος μεσολαβητής. Η καλή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, που διασφαλίζει την «κοινοτική μέθοδο», έχει ύψιστη σημασία και θα επιτρέψει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο κ. Van Rompuy. Σεβόμενοι την ισορροπία των θεσμικών οργάνων, θα συνεχίσουμε την τρέχουσα διαδικασία διαβούλευσης, όπως έγινε και επί πολωνικής και δανικής Προεδρίας, και θα συνεργαστούμε εποικοδομητικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η κυπριακή Προεδρία θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το διαπραγματευτικό πλαίσιο, που ετοίμασε αρχικά η δανική Προεδρία, ως το βασικό εργαλείο που απηχεί τα αποτελέσματα των συζητήσεων. Για να προχωρήσουν περαιτέρω οι διαπραγματεύσεις, σκοπεύουμε να διεξαγάγουμε εντατικές διμερείς συνεδριάσεις με τα κράτη μέλη τον Ιούλιο στις Βρυξέλλες, και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων/τεχνοκρατών. Σκοπός αυτών των συνεδριάσεων είναι να συζητήσουμε τις προτεραιότητες κάθε κράτους μέλους. Παράλληλα, σκοπεύουμε να κινητοποιήσουμε όλα τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου ώστε να διεξαχθεί συλλογική συζήτηση κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Ιουλίου. Το ΠΔΠ θα είναι στην ημερήσια διάταξη όλων των Συμβουλίων Γενικών Υποθέσεων επί κυπριακής Προεδρίας μέχρις ότου περατωθούν οι διαπραγματεύσεις. Εκτός από τα τυπικά Συμβούλια Γενικών Υποθέσεων, σκοπεύουμε να διεξαγάγουμε μία άτυπη σύνοδο των υπουργών ευρωπαϊκών υποθέσεων στην Κύπρο στις 30 Αυγούστου, αντικ  είμενο της οποίας θα είναι το ΠΔΠ. Στόχος μας είναι να φέρουμε τον φάκελο στο απαιτούμενο επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις σε επίπεδο ΕΜΑ (Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων) και Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, ώστε να προλειανθεί το έδαφος για την ολοκλήρωση του φακέλου κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.
Συνολικά, η συζήτηση για το ΠΔΠ δεν θα πρέπει να περιοριστεί στην απλή συζήτηση των καθαρών θέσεων των κρατών μελών. Θα πρέπει να στοχεύει πέρα από αυτό. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και στην αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη, συνεισφέροντας στην κοινωνική συνοχή.
Όσον αφορά τις κυριότερες κοινές πολιτικές του ΠΔΠ, όπως η πολιτική συνοχής, η κοινή γεωργική και αλιευτική πολιτική, και η πολιτική έρευνας και καινοτομίας – Ορίζοντας 2020, η Προεδρία θα προσπαθήσει να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή πρόοδο των διαπραγματεύσεων.
 
Ποια νέα μέτρα θα ήταν χρήσιμα για να βγει από την κρίση η ευρωζώνη, να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση, να εξασφαλιστεί η δημοσιονομική σταθερότητα και να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης και βιώσιμης ανάπτυξης;
Πολλά σημαντικά μέτρα έχουν ληφθεί για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, και άλλα είναι καθ` οδόν. Η Προεδρία θα εστιάσει στην εφαρμογή του νέου ενισχυμένου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και θα προωθήσει και εφαρμόσει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και την ενίσχυση της δημοσιονομικής εποπτείας, καθώς και την εξασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Το «εξάπτυχο», η νέα διακυβερνητική συνθήκη και το «δίπτυχο» αποτελούν σημαντικές νέες παραμέτρους για τη μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίον αρθρώνεται η δημοσιονομική πολιτική και για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Ως Προεδρία, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε μπροστά και να επιτύχουμε πρόοδο σε νέα μέτρα που μπορεί να αποφασιστούν από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωομάδα, όσον αφορά την οικονομική πολιτική.
Εκτός από τα μέτρα για τη δημοσιονομική εξυγίανση, αποδίδουμε ύψιστη σημασία στην τόνωση της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης. Αναγνωρίζεται ότι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης είναι οι πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα. Η αποκατάσταση της μακροοικονομικής σταθερότητας και εμπιστοσύνης στα δημόσια οικονομικά έχει ύψιστη σημασία για τη δημιουργία χώρου που θα επιτρέψει επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, υψηλότερα επίπεδα στην απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Υπό αυτό το πρίσμα, θα προωθηθούν ορισμένα διαφορετικά μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης, όπως ανέφερα προηγουμένως (π.χ. η Ενιαία Αγορά).
Συνολικά, η δημοσιονομική πειθαρχία στην ευρωζώνη και στην ΕΕ γενικότερα, πρέπει να συνοδεύεται από την προαγωγή ισχυρής αναπτυξιακής στρατηγικής. Αυτό το μέσον εισηγούμεθα για να αντιμετωπίσουμε, με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, τις συνέπειες της σημερινής οικονομικής κρίσης. Οι πολιτικές που πρεσβεύουν λιτότητα και μόνον δεν έχουν αποδειχτεί επιτυχείς.
 
Πως θα εμβαθυνθεί περαιτέρω η Ενιαία Αγορά, η οποία κλείνει 20 χρόνια το 2012;
Από το 1992, η Ενιαία Αγορά έχει δημιουργήσει σημαντικά πλεονεκτήματα και νέες ευκαιρίες για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Παρά την μέχρι τούδε επιτευχθείσα πρόοδο, όμως, παραμένουν πολλά αδικαιολόγητα εμπόδια σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, τα οποία έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Ωστόσο, η Ενιαία Αγορά παραμένει μία από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από την οικονομία της ΕΕ και ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η προώθηση των δράσεων της Πράξης περί Ενιαίας Αγοράς και τα πιθανά νέα μέτρα δυνάμει της προσεχούς Δεύτερης Πράξης περί Ενιαίας Αγοράς αναμένεται ότι θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στην Ενιαία Αγορά και θα βοηθήσουν στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου με τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τις μικρές επιχειρήσεις. Η κυπριακή Προεδρία θα εστιάσει, εντός της Πράξης περί Ενιαίας Αγ  οράς, στα εξής σημεία:
-Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων -Συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας -Εναλλακτική επίλυση των διαφορών (ADR) επί καταναλωτικών διαφορών και επιγραμμική επίλυση διαφορών (ODR) -Λογιστικά πρότυπα -Νομοθετική δέσμη για τις δημόσιες συμβάσεις -Κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στην ενέργεια, τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες.
-Φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων
-Απόσπαση των εργαζομένων
-Ηλεκτρονική επαλήθευση ταυτότητας
Η Προεδρία θα ξεκινήσει τις εργασίες για τη Δεύτερη Πράξη περί Ενιαίας Αγοράς, η οποία αναμένεται ότι θα εγκριθεί από την Επιτροπή μετά το καλοκαίρι, ώστε να προχωρήσουν οι προσπάθειες για την αποδέσμευση του πλήρους εργασιακού και αναπτυξιακού δυναμικού της ενιαίας αγοράς.
 
Υπολογίζετε ότι το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012;
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ) αποτελεί δέσμευση των κρατών μελών δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η υποχρέωση αυτή έγινε ακόμη πιο σαφής με το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, όπου τα κράτη μέρη δεσμεύθηκαν να υλοποιήσουν ένα κοινό σύστημα ασύλου μέχρι το 2012 το αργότερο.
Η πολωνική και η δανική Προεδρία σημείωσαν ουσιαστική πρόοδο στα διάφορα νομοθετικά στοιχεία που απαιτούνται για τη ολοκλήρωση του ΚΕΣΑ. Ο ρόλος της Κύπρου είναι καίριας σημασίας, επειδή τώρα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του 2012. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι οι απαιτήσεις είναι πολλές. Υπάρχουν ακόμη αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών όσον αφορά το βαθμό και την ταχύτητα της ολοκλήρωσης στον τομέα του ασύλου. Η κυπριακή Προεδρία, επομένως, θα εστιάσει τις προσπάθειές της στη διευθέτηση όλων των εκκρεμούντων ζητημάτων, και επί της ουσίας – διαφορές που υφίστανται στα νομοθετικά κείμενα – και επί της διαδικασίας – στην περάτωση των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Πρέπει όμως να καταστεί σαφές ότι το έργο δεν είναι εύκολο, ιδίως μέσα στη σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μέτρα λιτότητας σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και στις διαδικασίες που σχετίζονται με τα θέματα ασύλου. Υπό τις περιστάσεις αυτές, το έργο της Προεδρίας – δηλαδή να θεσπίσει μέχρι το τέλος του έτους ισόρροπη νομοθεσία που θα επιτύχει «υψηλά πρότυπα προστασίας» για όσους τα χρειάζονται και «δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ικανές να προλάβουν τις καταχρήσεις» χωρίς έκτακτες διοικητικές δαπάνες για τα κράτη μέλη – αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. Πιστεύουμε, όμως, ότι θα επιτευχθεί η σωστή συναίνεση, επειδή όλα τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα συνειδητοποιούν ότι η κατά το δυνατόν ταχεία ολοκλήρωση του ΚΕΣΑ θα είναι προς όφελος της Ένωσης στο σύνολό της.
 
Μετά την Αραβική Άνοιξη, η χώρα σας προσπαθεί να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους γείτονές της. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει η κυπριακή Προεδρία επ` αυτού;
 
Η κυπριακή Προεδρία θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της Ύπατης Εκπροσώπου κας Ashton για τη σύσφιξη των σχέσεων με τους προς νότον γείτονες της Ένωσης. Ο στόχος, βεβαίως, είναι να υποστηριχτεί η δημοκρατική μετάβαση των προς νότον εταίρων μας, σύμφωνα με την αρχή «περισσότερα για περισσότερο». Η Ευρώπη πρέπει να ξεκινήσει μία στρατηγική για την εξασφάλιση της πολυφωνίας και τις σχέσεις σε πολλαπλά επίπεδα με τους μεσογειακούς εταίρους της. Θα προωθηθεί δε περαιτέρω ο διάλογος με τις χώρες αυτής της περιοχής για τις συναλλαγές και τις οικονομικές σχέσεις, καθώς και για άλλα θέματα που εμπνέουν κοινές ανησυχίες – όπως η μετανάστευση, η κινητικότητα και η ασφάλεια.