Κοινοπραξία για τον αγωγό φυσικού αερίου

 

Η κοινοπραξία Cy Stream Consortium θα αναλάβει την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου από το Οικόπεδο «Αφροδίτη» προς τη ξηρά.

Ιδρυτικά μέλη της εν λόγο κοινοπραξίας είναι οι επιχειρηματικοί ομίλοι, Όμιλος Α/Φοι Λευκαρίτη, Όμιλος Λανίτη, Όμιλος Ιωάννου και Παρασκευαίδη, Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, η εξειδικευμένη εταιρεία Contempo Energy Ltd και το Ίδρυμα Αριστοτέλη Ωνάση.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου συμμετέχει στην κοινοπραξία διατηρώντας το δικαίωμα να καταστεί πλήρες Ιδρυτικό Μέλος σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ανοικτές είναι οι πόρτες και σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς για συμμετοχή στην κοινοπραξία.  Ανοικτή πρόσκληση έχει και η Noble Energy.

Η κοινοπραξία έχει ήδη στα χέρια της μελέτη με την οποία μπορεί να φέρει στη ξηρά το φυσικό αέριο από την Αφροδίτη σε περίοδο τριών ετών από την ημέρα που θα λάβει την εντολή. 

Πληροφορίες και μελέτες δίνουν το ποσό αξίας 2 δις ευρώ για το μέσο κόστος του εγχειρήματος, ποσό το οποίο δεν είναι απαγορευτικό για τις κυπριακές εταιρείες, αντιθέτως είναι ανοίγει πόρτες στο τομέα της ενέργειας.

Η Cy Stream Consortium έχει ήδη υποβάλει προκαταρκτική πρόταση για το φυσικό αέριο και συγκεκριμένα για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού. Η πρόταση θα παρουσιαστεί αναλυτικά  την Παρασκευή 13 Ιουλίου σε ειδική συνάντηση που έχει οριστεί στο Υπουργείο Εμπορίου.

Με τη συγκεκριμένη στρατηγική πρωτοβουλία από μια Κυπριακών κυρίως συμφερόντων κοινοπραξία:

•    Προωθείται η δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΑΗΚ να αποκτήσουν γρήγορη πρόσβαση στο Φυσικό Αέριο και ως εκ τούτου φθηνότερη ενέργεια για τον τόπο και για κάθε καταναλωτήτο συντομότερο δυνατόν

•    Επιδιώκεται η δημιουργία τοπικής βιομηχανίας αξιοποίησης των φυσικών μας πόρων,με τη συνεπαγόμενη απόκτηση τεχνογνωσίας 

•    Επιτυγχάνεται η εμπλοκή Κυπριακών Επιχειρήσεων στο όλο έργο του Φυσικού Αερίου

•    Οι θετικές επιπτώσεις στους τομείς της ανάπτυξης και της απασχόλησης για την Κυπριακή οικονομία θα είναι άμεσες και δραστικές.