Μάθε παιδί μου γράμματα

 

Με πρωτοβουλία της Κύπριας Επιτρόπου, αρμόδιας για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, Ανδρούλλας Βασιλείου, θα συσταθεί στην Κύπρο μη κυβερνητική οργάνωση για την προώθηση του αλφαβητισμού.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το φαινόμενο του αναλφαβητισμού είναι σήμερα έντονο στην Ευρωπαϊκή Ενωση και αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα εκπαιδευτικά συστήματα και για την κοινωνία γενικότερα, καθώς ένας στους πέντε 15χρονους νέους στην Ευρώπη, όπως επίσης και πολλοί ενήλικες, δεν διαθέτει τις βασικές ικανότητες ανάγνωσης και γραφής, γεγονός που δυσχεραίνει την αναζήτηση εργασίας και συνεπάγεται κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Η Ευρωπαία Επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου συγκρότησε το 2011 ευρωπαϊκή ομάδα υψηλού επιπέδου για τον αλφαβητισμό, οι εισηγήσεις της οποίας θα παρουσιαστούν στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

 

Η ομάδα αναμένεται ότι θα εισηγηθεί ενέργειες και μέτρα, τα οποία πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ΜΚΟ που ασχολούνται με θέματα αλφαβητισμού.

 

Η κ. Βασιλείου ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη σύσταση παρόμοιας ΜΚΟ και στην Κύπρο, ώστε η χώρα να επωφεληθεί τόσο από τις ανάλογες ενέργειες άλλων κρατών μελών όσο και από τα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα διατεθούν σε όλη την Ενωση για τον σκοπό αυτό (3 εκατ. ευρώ για τη διετία 2013-2014).

 

Τα ιδρυτικά μέλη της ΜΚΟ, τα οποία πραγματοποίησαν σήμερα την πρώτη τους συνάντηση, είναι επιφανείς προσωπικότητες από τον χώρο της εκπαίδευσης και των ΜΜΕ, καθώς και η πρώτη κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελση Χριστόφια.

 

Αναμένεται ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει οριστικοποιηθεί το καταστατικό και θα πραγματοποιηθεί η ιδρυτική συνέλευση της ΜΚΟ.